Wyniki Intela w 2001 roku

W IV. kwartale przychód firmy wyniósł 7 mld USD a zysk netto 998 mln USD. Obrót firmy w całym 2001 roku zamknął się kwotą 26,5 mld USD.

Intel zamknął IV kw. minionego roku przychodem na poziomie 7 mld USD. Oznacza to 7% wzrost w stosunku do poprzedniego kwartału ale 20% spadek w porównaniu do analogicznego okresu ub. r. Zysk netto firmy wyniósł 998 mln USD (504 mln USD uwzględniając koszty inwestycji) i był niższy o 62%, niż rok temu.

Przychód Intela za 2001 rok obrachunkowy wyniósł 26,5 mld USD (33 mld USD w 2000 r.). Zysk netto na poziomie 3,6 mld USD był o 70% mniejszy, niż w roku ubiegłym.