Wyniki France Telecom w 2001 roku

W 2001 roku FT odnotowało przychody o 28% wyższe niż w roku ubiegłym. Międzynarodowe przedsięwzięcia przyniosły w ub. roku 35% skonsolidowanych przychodów grupy.

France Telecom odnotowała w 2001 roku 43 mld EUR przychodów, czyli o blisko jedną trzecią więcej niż rok wcześniej. Według danych z końca grudnia ub. roku, cała grupa obsługiwała 91,7 mln klientów, co oznacza blisko 20 – proc. wzrost w stosunku do roku 2000.

Międzynarodowe przedsięwzięcia FT odnotowały 77 – proc. wzrost przychodów i był on o ponad połowę niższy od wzrostu z roku 2000. Udział przychodów tej części grupy w skonsolidowanych przychodach FT wynosi obecnie ok. 35% , co oznacza wzrost w stosunku do roku 2000 o 10%.

Przychody sieci komórkowej Orange wyniosły w ub. roku 14,8 mld EUR, co oznacza wzrost o 71%. Sieć posiada obecnie blisko 40 mln klientów, o 28% więcej niż rok wcześniej. Orange jest największą siecią na rynku francuskim (blisko połowa rynku) i trzecią pod względem wielkości na rynku brytyjskim. Wanadoo, portal dostępowy FT miał 1,4 mld EUR przychodów, co oznacza wzrost o 38,6% w porównaniu z rokiem ub. W końcu ub. roku liczba klientów Wanadoo przekraczała 6 mln. Liczba klientów dostępu w technologii ADSL wynosiła w końcu 2001 roku 415 tys.