Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Wyniki France Telecom w 2001 roku

W 2001 roku FT odnotowało przychody o 28% wyższe niż w roku ubiegłym. Międzynarodowe przedsięwzięcia przyniosły w ub. roku 35% skonsolidowanych przychodów grupy.

France Telecom odnotowała w 2001 roku 43 mld EUR przychodów, czyli o blisko jedną trzecią więcej niż rok wcześniej. Według danych z końca grudnia ub. roku, cała grupa obsługiwała 91,7 mln klientów, co oznacza blisko 20 – proc. wzrost w stosunku do roku 2000.

Międzynarodowe przedsięwzięcia FT odnotowały 77 – proc. wzrost przychodów i był on o ponad połowę niższy od wzrostu z roku 2000. Udział przychodów tej części grupy w skonsolidowanych przychodach FT wynosi obecnie ok. 35% , co oznacza wzrost w stosunku do roku 2000 o 10%.

Przychody sieci komórkowej Orange wyniosły w ub. roku 14,8 mld EUR, co oznacza wzrost o 71%. Sieć posiada obecnie blisko 40 mln klientów, o 28% więcej niż rok wcześniej. Orange jest największą siecią na rynku francuskim (blisko połowa rynku) i trzecią pod względem wielkości na rynku brytyjskim. Wanadoo, portal dostępowy FT miał 1,4 mld EUR przychodów, co oznacza wzrost o 38,6% w porównaniu z rokiem ub. W końcu ub. roku liczba klientów Wanadoo przekraczała 6 mln. Liczba klientów dostępu w technologii ADSL wynosiła w końcu 2001 roku 415 tys.