Wymierna reklama flashowa

Udział serwowanych przez DoubleClick reklam, które stworzono we Flashu, wzrósł w ciągu ostatniego roku z 1 do 15%. Dobrze odzwierciedla to wzrost liczby stron internetowych, tworzonych przy użyciu technologii firmy Macromedia.

Największym przeciwwskazaniem do wykorzystania flashowej reklamy były dotychczas trudności pomiaru aktywności internautów, odsłaniających tego typu strony. O ile zliczanie kliknięć nie przedstawiało trudności, o tyle inne działania, np. przewijanie czy nawigacja myszką, były trudne do zarejestrowania.

W tym tygodniu WebSideStory wprowadził udoskonalenia do swojego, udostępnianego w modelu ASP, rozwiązania HitBox Professional v2.0, umożliwiając twórcom flashowym wszczepianie narzędzi ułatwiających pomiar działalności internautów odwiedzających takie strony z poziomu przeglądarki.

Także Macromedia, by uczynić swe rozwiązania wymierne dla reklamodawców i audytorów, przedstawiła specjalny plug-in do Dreamweaver. Jest on dystrybuowany bezpłatnie. Opóźnienie w rejestrowaniu wynosi w jego przypadku 60 milisekund, podczas gdy HitBox zapisuje działania w czasie rzeczywistym.

W ocenie Meredith Searcy, dyrektor ds. marketingu produktowego Macromedii, wprowadzone udogodnienia stanowią znaczący postęp w stosunku do konwencjonalnych technologii adserverowych, np. typu DoubleClick DART.