Wymiana prezesa i wiceprezesa Interii

ComArch, który posiada prawie połowę głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, wnioskuje o zmiany w zarządzie Interii. 16 października ma się odbyć głosowanie nad kandydaturą Grzegorza Błażewicza na stanowisko prezesa oraz Dariusza Mazurkiewicza na stanowisko wiceprezesa i dyrektora finansowego spółki.

O planowanych przez ComArch zmianach pisaliśmy w ubiegłym tygodniu. Nie wiadomo jednak wtedy było, czy nastąpi jedynie wzmocnienie zarządu Interii przez nowych członków, czy też jego wymiana.

Zarząd spółki poinformował wczoraj, że otrzymał od ComArch S.A. informację związaną z planowanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Interii o następującej treści:

- W związku z dynamicznym rozwojem rynku i nowymi wyzwaniami oraz szansami rozwoju pojawiającymi się dla portali internetowych, ComArch S.A. jako akcjonariusz spółki INTERIA.PL S.A. na zwołanym na 16 października Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A., zamierza wnioskować o wzmocnieniu zarządu i zaproponuje Grzegorza Błażewicza na stanowisko Prezesa Zarządu INTERIA.PL S.A. oraz Dariusza Mazurkiewicza na stanowisko Wiceprezesa Zarządu INTERIA.PL i Dyrektora Finansowego spółki.

Wymiana prezesa i wiceprezesa Interii

Grzegorz Błażewicz urodzony 1976 roku w Tarnowie, posiada dyplomy magistra filologii angielskiej Uniwersytetu Śląskiego i marketingu i zarządzania polsko-francuskiej Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej. W 2000 roku odbył staż w agencji PR Shore Fire Media w Nowym Jorku obsługującej przemysł rozrywkowy w USA, a w 2001 w agencji PR Connors Communications w Londynie obsługującej rynek nowych technologii w Wielkiej Brytanii. W latach 2002-2004 pełnił funkcję kierownika ds. PR w ComArch S.A. Od 2005 roku był dyrektorem działu Marketing&PR w ComArch SA, odpowiadając za całokształt działań marketingowych i wizerunek spółki na rynkach krajowych i zagranicznych.

Dariusz Mazurkiewicz urodzony w 1977 w Chorzowie, posiada dyplom magistra marketingu i zarządzania Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej. Odbył tematyczne staże w Groupe Meaban, Vannes. Od 2002 roku zatrudniony w centrali Michelin we Francji. W latach 2002-2005 na stanowisku kontrolera zarządzania Dyrekcji Linii Produktów Specjalistycznych. Od 2006 roku pełni funkcję Dyrektora Finansowego spółki Societe d'Etudes et Applications Michelin odpowiedzialnej za działalność badawczo-rozwojową w Grupie Michelin, na którym odpowiada za dział rachunkowo-księgowy, analitykę projektów R&D, budżetowanie centrum i portfela projektów badawczych.

Jacek Pasławski, prezes zarządu Interii rozpoczął pracę w ComArch w lipcu 1999 roku. Już w październiku 1999 roku trafił do Interia.pl SA. Od 2000 roku zajmował w portalu stanowisko dyrektora sprzedaży produktów reklamowych. W lipcu 2002 roku został powołany na stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za sprzedaż. Od 8 października 2004 roku piastuje stanowisko prezesa zarządu spółki.

Marcin Borek, wiceprezes Interii urodził się w 1975 roku w Krakowie. W 2000 roku uzyskał tytuł magistra na wydziale Finansów i Bankowości Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Kształcił się również na studiach podyplomowych w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania przy krakowskiej Akademii Ekonomicznej. Pracę zawodową rozpoczął w 1998 roku w dziale bankowości inwestycyjnej DM Penetrator SA. Od 2000 roku jest związany z branżą internetową. W INTERIA.PL SA pracuje od grudnia 2002 roku, w tym od 2004 roku jako dyrektor Działu Sprzedaży Technologii i Systemów. Od października 2004 roku pełnił także funkcję wiceprezesa firmy E-Media INTERIA.PL Sp. z o.o. Od 23 czerwca 2006 roku sprawuje funkcję wiceprezesa zarządu Interii.

***

Oficjalny komunikat skierowany do inwestorów;

Wywiad z prezesem Interii, Jackiem Pasławskim przeprowadzony we wrześniu br. "Interia.pl: rośniemy szybciej niż konkurencja i rynek".