Wykluczeni wiekiem. Babcie i dziadkowie

70% Amerykanów po 65 roku życia nigdy nie skorzystało z internetu. A w Polsce jedynie 3,47% internautów to osoby powyżej 55 roku życia.

Najnowszy raport Kaiser Family Foundation podkreśla, że brak kontaktu z informacjami zamieszczanymi w sieci jest szczególnie dotkliwy dla osób, potrzebujących zdrowotnych porad, do jakich na pewno należą osoby w podeszłym wieku. Nie mogą korzystać z upustów cenowych na medykamenty, ani korzystnych ubezpieczeń zdrowotnych oferowanych często tylko w internecie.

Oprócz mniejszych możliwości korzystania z porad medycznych online, starsze osoby wyłączone są też z kanałów informacji, jakimi są elektroniczna poczta i komunikatory. Ograniczać to może ich kontakty z rodziną i znajomymi.

Według badań głównym powodem odcięcia od internetu jest brak wystarczających środków finansowych starszych Amerykanów. Istnieje ścisła korelacja dochodu i faktu korzystania z internetu. W grupie osób powyżej 65 roku życia internautami jest 65% osób o rocznym dochodzie powyżej 50 tys. USD, a tylko 15% o dochodzie niższym niż 20 tys. USD.

70% osób z przedziału wiekowego 50-64 lat skorzystało przynajmniej raz z internetu, jednak w grupie osób, o dochodzie niższym niż 20 tys. USD zrobiło to jedynie 31%. Natomiast aż 88% osób w tym wieku, których dochody przekraczają 50 tys. USD to internauci.

W Stanach Zjednoczonych powstały centra dla starszych osób pragnących nauczyć się korzystania z internetu. Paradoksalnie chętni werbowani są na stronach WWW. Jednak powstało również oprogramowanie "Experience Senior Power" które wprowadza starsze osoby w tajniki internetu krok po kroku. Do jego zakupu zachęca się ich wnuki i dzieci. Producent - firma Oak Park - ma już 10 tys. prenumaratorów, którzy płacą 50 USD rocznie za dostęp do internetu i sam program.

Program "Experience Senior Power" został stworzony z myślą o wsółpracujących ze sobą parach dziadek lub babcia i wnuk lub wnuczka, którzy zasiadać mają wspólnie przed ekranem komputera i tworzyć razem np. dokumenty w edytorze Word lub umieszczać biografie dziadków na stronie WWW.

Badanie Kaiser Family Foundation przeprowadzono na próbie 1450 Amerykanów powyżej 50 roku życia.