Wydatki reprezentacyjne w modelu ASP

Concur Technologies poinformowało, że już ponad 450 firm zdecydowało się na dzierżawę w modelu ASP oprogramowania Concur Expense, zarządzającego wydatkami na podróże i cele reprezentacyjne w przedsiębiorstwie.

Concur Expense automatyzuje procesy zarządzania wydatkami na podróże i cele reprezentacyjne w przedsiębiorstwie, poczynając od sporządzania raportów wydatków, po ich szczegółową, zbiorczą analizę. Przyczyn rosnącego popytu na tego typu usługi przedstawiciele CT upatrują w poszukiwaniu przez firmy coraz efektywniejszych sposobów wykorzystania kurczących się w dobie spowolnienia gospodarczego tego typu wydatków.

Łącznie, z różnego typu oprogramowania CT, korzysta w modelu ASP ponad 800 firm. IDC przewiduje szybki wzrost światowego rynku ASP. Jego wartość w 2000 r. IDC oszacowała na 1 mld USD - do 2005 r. ma on osiągnąć 23 mld USD.