Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Wydatki online - nowy rekord

W okresie przedświątecznym, który tradycyjnie jest dla handlowców "żyłą złota", Amerykanie wydali na zakupy on-line 13,7 mld USD. Szacunki takie są uśrednieniem doniesień z trzech niezależnych firm badawczych: Goldman Sachs, Harris Interactive oraz Nielsen / NetRatings.

Wartość detalicznej sprzedaży online w Stanach Zjednoczonych, wzrosła zatem w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 24%. W roku ubiegłym Amerykanie wydali w tym czasie 11 mld USD. W sumie, wliczając w sprzedaż przez Internet także usługi turystyczne, wzrost ten był nieco mniejszy i osiągnął 22%. Wraz z usługami turystycznymi Amerykanie wydali w omawianym okresie minionego roku 15,7 mld USD. Z badań wynika, że w roku 2002 wydatki na usługi turystyczne kupowane za pośrednictwem Sieci wzrosły o 16%, zaś w roku poprzednim o 14%.

Najbardziej "chodliwymi" artykułami oferowanymi przez wirtualne sklepy nadal pozostają książki, płyty muzyczne, oraz filmy. Amerykanie wydali na nie 3,1 mld USD, aż o 40% więcej niż przed rokiem. Dobrze przez Internet sprzedaje się także odzież; przy 20-proc. wzroście wydatków wobec roku poprzedniego, Amerykanie wydali na nią 2,7 mld USD.

Z badań wynika, że w omawianym okresie 2002 roku, 51% wydatków online w USA było dziełem przedstawicielek płci pięknej. Największą grupę osób robiących zakupy w Internecie (17% amerykańskich internautów) stanowią osoby w wieku od 18 do 24 lat.