Wydatki online - nowy rekord

W okresie przedświątecznym, który tradycyjnie jest dla handlowców "żyłą złota", Amerykanie wydali na zakupy on-line 13,7 mld USD. Szacunki takie są uśrednieniem doniesień z trzech niezależnych firm badawczych: Goldman Sachs, Harris Interactive oraz Nielsen / NetRatings.

Wartość detalicznej sprzedaży online w Stanach Zjednoczonych, wzrosła zatem w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 24%. W roku ubiegłym Amerykanie wydali w tym czasie 11 mld USD. W sumie, wliczając w sprzedaż przez Internet także usługi turystyczne, wzrost ten był nieco mniejszy i osiągnął 22%. Wraz z usługami turystycznymi Amerykanie wydali w omawianym okresie minionego roku 15,7 mld USD. Z badań wynika, że w roku 2002 wydatki na usługi turystyczne kupowane za pośrednictwem Sieci wzrosły o 16%, zaś w roku poprzednim o 14%.

Najbardziej "chodliwymi" artykułami oferowanymi przez wirtualne sklepy nadal pozostają książki, płyty muzyczne, oraz filmy. Amerykanie wydali na nie 3,1 mld USD, aż o 40% więcej niż przed rokiem. Dobrze przez Internet sprzedaje się także odzież; przy 20-proc. wzroście wydatków wobec roku poprzedniego, Amerykanie wydali na nią 2,7 mld USD.

Z badań wynika, że w omawianym okresie 2002 roku, 51% wydatków online w USA było dziełem przedstawicielek płci pięknej. Największą grupę osób robiących zakupy w Internecie (17% amerykańskich internautów) stanowią osoby w wieku od 18 do 24 lat.