Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Wydatki na reklamę: większe choć drożej

W Stanach Zjednoczonych rynek reklamy internetowej jest dojrzalszy, stąd i dynamika jego wzrostu łagodniejsza. Serwis MediaPost we współpracy z Deutsche Bankiem przeprowadził badania opinii najpoważniejszych na rynku marketerów. W trzecim kwartale br. zauważyli wzrost wydatków, średnio o 10%, ale i wzrost cen, które jednak nie odstraszają klientów.

Rosną ceny zarówno reklam graficznych jak i płatnych odnośników i to niezależnie od oferowanej przez serwisy kategorii powierzchni oraz profilu użytkowników. Zdaniem 74% badanych wydatki ich klientów na reklamę wzrosły, 25% twierdzi, że pozostały na dotychczasowym poziomie. Zdaniem 43% respondentów wydatki zwiększyły się o co najmniej 11%, przy czym były większe o 21-30% zdaniem 8%. Średni wzrost wydatków wyniósł zdaniem Deutsche Banku około 10%.

Według 60% respondentów ich klienci zechcą zwiększyć nakłady na reklamę w Internecie w czwartym kwartale, który zawsze jest najlepszy dla braży w całym roku.

Wydawcy internetowi korzystają z zainteresowania ich powierzchnią i systematycznie podnoszą ceny. Ceny tej najbardziej atrakcyjnej wzrosły zdaniem 66% respondentów w stosunku do drugiego kwartału. Pozostali nie zauważyli zmian.

Atrakcyjna powierzchnia, czyli strony główne czy przyciągające zamożnych internautów serwisy tematyczne, kosztuje zdaniem 44% badanych 1-10% więcej niż dotychczas. 13% twierdzi, że wzrost cen wyniósł 11-20%, 4% że był na poziomie 21-30%. Średnio w trzecim kwartale wyniósł 7%.