Wydatki na reklamę: większe choć drożej

W Stanach Zjednoczonych rynek reklamy internetowej jest dojrzalszy, stąd i dynamika jego wzrostu łagodniejsza. Serwis MediaPost we współpracy z Deutsche Bankiem przeprowadził badania opinii najpoważniejszych na rynku marketerów. W trzecim kwartale br. zauważyli wzrost wydatków, średnio o 10%, ale i wzrost cen, które jednak nie odstraszają klientów.

Rosną ceny zarówno reklam graficznych jak i płatnych odnośników i to niezależnie od oferowanej przez serwisy kategorii powierzchni oraz profilu użytkowników. Zdaniem 74% badanych wydatki ich klientów na reklamę wzrosły, 25% twierdzi, że pozostały na dotychczasowym poziomie. Zdaniem 43% respondentów wydatki zwiększyły się o co najmniej 11%, przy czym były większe o 21-30% zdaniem 8%. Średni wzrost wydatków wyniósł zdaniem Deutsche Banku około 10%.

Według 60% respondentów ich klienci zechcą zwiększyć nakłady na reklamę w Internecie w czwartym kwartale, który zawsze jest najlepszy dla braży w całym roku.

Wydawcy internetowi korzystają z zainteresowania ich powierzchnią i systematycznie podnoszą ceny. Ceny tej najbardziej atrakcyjnej wzrosły zdaniem 66% respondentów w stosunku do drugiego kwartału. Pozostali nie zauważyli zmian.

Atrakcyjna powierzchnia, czyli strony główne czy przyciągające zamożnych internautów serwisy tematyczne, kosztuje zdaniem 44% badanych 1-10% więcej niż dotychczas. 13% twierdzi, że wzrost cen wyniósł 11-20%, 4% że był na poziomie 21-30%. Średnio w trzecim kwartale wyniósł 7%.