Wydatki na reklamę online wzrosły o 9 proc. w porównaniu do zeszłego roku

Ogółem wydatki wyniosły 485 milionów złotych. Wydatki na reklamę mobilną wzrosły o 200 proc. w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym, wskazuje badanie IAB AdEx.

Od dłuższego czasu wzrastał udział reklamy SEM w torcie reklamowym, głównie kosztem display. W tej chwili wydatki zarówno na SEM jak i display wynoszą po 36 proc. Około 20 proc. budżetów jest przeznaczanych na ogłoszenia, 6 proc. na e-mail marketing oraz 2 proc. na inne formy reklamy internetowej.

Kryzys spowodował ogólne spowolnienie na rynku reklamowym oraz spadki w innych formach reklamy, jednak Internet mimo ogólnej dekoniunktury trzyma się dobrze. Za wysokie wzrosty w tym segmencie odpowiada SEM oraz ogłoszenia. Mimo pokaźnego udziału kurczy się udział reklamy displayowej, postrzeganej jako atrakcyjna w czasach koniunktury, nie kryzysu.

Motoryzacja i finanse trzymają się mocno

Największy udział w rynku reklamy online ma sektor motoryzacyjny, który odpowiada za 16,4 proc. przychodów branży. Zaraz po nim są finanse z udziałem 12,4 proc.

Tradycyjnie mocną pozycję ma telekomunikacja, która jest trzecią najsilniejszą branżą na tym rynku i zajmuje trzecią pozycję. Zanotowano także wzmożoną aktywność branży turystycznej, prawdopodobnie powiązaną z ostatnimi bankructwami biur, które starały się ratować przed kryzysem.

Najwyższy wzrost wydatków odnotowała branża nieruchomości z 39 proc. wzrostu.