Wydatki na reklamę: internet pokona radio w 2005 roku

Dynamiczny wzrost wydatków na promocję w internecie zaowocuje w przyszłym roku tym, że budżety na e-promocję będą większe niż budżety na marketing radiowy - sugeruje The Opera Economic & Media Forecast 2005, odnosząc się głównie do rynku brytyjskiego.

Radio ma być pierwszym medium, z którym internet obierze kurs kolizyjny w walce o przychody z e-reklamy. Jak sugeruje raport The Opera Economic & Media Forecast 2005, przychody na promocję online wyniosą w przyszłym roku ok. 699 mln funtów (prawie 4,2 mld zł). Będzie to oznaczało wzrost o 26,2% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

The Opera Economic & Media Forecast 2005 zaznacza również, że wzrasta zaufanie reklamodawców do internetu. Związane jest to przede wszystkim z wciąż zwiększającą się liczbą potencjalnych odbiorców przekazu reklamowego (a to głównie za sprawą coraz większej penetracji usług szerokopasmowego dostępu do internetu). Zdaniem wielu reklamodawców, internet umożliwia szybkie i skuteczne dotarcie do określonej grupy docelowej użytkowników.

Najwięcej na reklamę w sieci wydają cztery sektory rynkowe. Przede wszystkim finanse, firmy turystyczne, motoryzacyjne oraz branża IT (głównie firmy komputerowe i telefonia komórkowa).