Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Wydatki na reklamę: internet pokona radio w 2005 roku

Dynamiczny wzrost wydatków na promocję w internecie zaowocuje w przyszłym roku tym, że budżety na e-promocję będą większe niż budżety na marketing radiowy - sugeruje The Opera Economic & Media Forecast 2005, odnosząc się głównie do rynku brytyjskiego.

Radio ma być pierwszym medium, z którym internet obierze kurs kolizyjny w walce o przychody z e-reklamy. Jak sugeruje raport The Opera Economic & Media Forecast 2005, przychody na promocję online wyniosą w przyszłym roku ok. 699 mln funtów (prawie 4,2 mld zł). Będzie to oznaczało wzrost o 26,2% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

The Opera Economic & Media Forecast 2005 zaznacza również, że wzrasta zaufanie reklamodawców do internetu. Związane jest to przede wszystkim z wciąż zwiększającą się liczbą potencjalnych odbiorców przekazu reklamowego (a to głównie za sprawą coraz większej penetracji usług szerokopasmowego dostępu do internetu). Zdaniem wielu reklamodawców, internet umożliwia szybkie i skuteczne dotarcie do określonej grupy docelowej użytkowników.

Najwięcej na reklamę w sieci wydają cztery sektory rynkowe. Przede wszystkim finanse, firmy turystyczne, motoryzacyjne oraz branża IT (głównie firmy komputerowe i telefonia komórkowa).