Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Wydatki na e-reklamę: 7 mld USD przez 10 miesięcy br.

W okresie od września do października bieżącego roku liczba wydatków na reklamę internetową wzrosła o ponad 45 mln USD. To już drugi miesiąc z rzędu, kiedy wzrost pieniędzy wydawanych na e-promocję wyniósł ponad 6,5% - wskazuje Internet Advertising Report przygotowany przez AdZone.

Z raportu wynika również, że przez 10 miesięcy br. wydano na e-reklamę ok. 7 mld USD. Najlepszym miesiącem pod względem przychodów z e-marketingu okazał się być jak do tej pory styczeń - zgromadzono wtedy ponad 820 mln USD. Najsłabiej poszło w sierpniu - jedynie 611 mln USD.

We wrześniu zanotowano już wyraźny skok w przychodach z e-reklamy (ponad 696 mln USD). Październik okazał się jeszcze lepszy - wydano wtedy ponad 741 mln USD. Nie ma jeszcze danych za listopad, ale firma badawcza prognozuje, że ten miesiąc też zakończył się zwiększeniem przychodów.

Wciąż firmy z działu technologia dominują w wydatkach na e-reklamę. W październiku wydały ok. 187 mln USD. Na drugim miejscu jest biznes (ponad 90 mln USD w październiku), na trzecim sprzedaż detaliczna (ponad 87 mln USD).

Raport został sporządzony na podstawie danych o e-reklamie dostarczonych przez 2,5 tys. stron internetowych na całym świecie.