Wydatki na IT: większy spadek w 2001, wolniejszy wzrost w 2002

Giga Information Group obniżyło swoje wcześniejsze prognozy wydatków na IT w bieżącym i przyszłym roku.

W stosunku do ub. roku, w 2001 spadek wydatków na IT wyniesie według oceny GIG 5%, zamiast 3%. W przyszłym roku natomiast wzrost wydatków będzie niższy niż oczekiwano i wyniesie ok. 4%, zamiast 7%. Dla porównania, w 1999 roku GIG odnotowało 20% wzrost wydatków na IT w stosunku rocznym.

Według wiceprezesa GIG, gorszych wyników można było spodziewać się już pod koniec tegorocznego lata i dalsze pogorszenie koniunktury w związku z wrześniowymi zamachami w USA nie miało na całoroczną prognozę aż tak dużego wpływu.

Najbardziej ucierpieli dostawcy złożonych rozwiązań informatycznych, jak CRM. Zdaniem Andrew Bartels’a, wiceprezesa GIG, potencjalni klienci nie rezygnują jednak obecnie ostatecznie z zakupu zaawansowanego oprogramowania, zazwyczaj zmieniają po prostu harmonogram inwestycji.