Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Wydatki na IT: większy spadek w 2001, wolniejszy wzrost w 2002

Giga Information Group obniżyło swoje wcześniejsze prognozy wydatków na IT w bieżącym i przyszłym roku.

W stosunku do ub. roku, w 2001 spadek wydatków na IT wyniesie według oceny GIG 5%, zamiast 3%. W przyszłym roku natomiast wzrost wydatków będzie niższy niż oczekiwano i wyniesie ok. 4%, zamiast 7%. Dla porównania, w 1999 roku GIG odnotowało 20% wzrost wydatków na IT w stosunku rocznym.

Według wiceprezesa GIG, gorszych wyników można było spodziewać się już pod koniec tegorocznego lata i dalsze pogorszenie koniunktury w związku z wrześniowymi zamachami w USA nie miało na całoroczną prognozę aż tak dużego wpływu.

Najbardziej ucierpieli dostawcy złożonych rozwiązań informatycznych, jak CRM. Zdaniem Andrew Bartels’a, wiceprezesa GIG, potencjalni klienci nie rezygnują jednak obecnie ostatecznie z zakupu zaawansowanego oprogramowania, zazwyczaj zmieniają po prostu harmonogram inwestycji.