Wyciągi bankowe z podpisem elektronicznym

MultiBank proponuje swoim klientom wyciągi elektroniczne z podpisem cyfrowym.

MultiBank wykorzystuje podpis elektroniczny do sygnowania wyciągów elektronicznych, które mogą otrzymywać jego klienci. Podpis cyfrowy jest wykorzystywany przez niektóre banki do sygnowania przesyłek poczty elektronicznej zawierających wyciągi. MultiBank sygnuje podpisem elektronicznym sam wyciąg w formacie PDF.

Podpis niekwalifikowany, stosowany przez MultiBank, ma gwarantować autentyczność danych zawartych w wyciągu i uwierzytelnia jego wydawcę. Do złożenia podpisu wykorzystywany jest klucz prywatny. Za jego pomocą szyfruje się tzw. abstrakt podpisywanego pliku. Abstrakt ten jest unikatowy - prawdopodobieństwo uzyskania identycznego abstraktu z dwóch różnych dokumentów jest bliskie zeru. Taki zaszyfrowany abstrakt dołączany jest do wysyłanego dokumentu jako podpis.

Po otrzymaniu pliku, klient przy użyciu klucza publicznego banku, potwierdza autentyczność otrzymanej wiadomości. Klucz publiczny jest dołączony do podpisanego dokumentu. Można go również ściągnąć z internetowej strony MultiBanku.

Wyciągi z podpisem cyfrowym mogą być przekazywane w formacie PDF osobie trzeciej (np. w celu potwierdzenia dokonania operacji). Wystarczy, że ta osoba uzna certyfikat banku za zaufany.