Wybory w Polsce... Wirtualnej

Portal Wirtualna Polska będzie wizualizować wybory samorządowe w Polsce. Z siedziby Państwowej Komisji Wyborczej na bieżąco przekazywane będą dane statystyczne dotyczące wyborów.

W prowadzonym przez Wirtualną Polskę serwisie, przedstawiającym przebieg wyborów (pkw.gov.pl), prezentowane będą m.in. informacje o aktualnych wynikach wyborów, o frekwencji wyborczej, o poparciu dla poszczególnych kandydatów, o poparciu dla poszczególnych partii i komitetów. Prezentowane wyniki wzbogacone zostaną wykresami (słupkowymi i kołowymi) oraz mapami statystycznymi.

WP udostępni Państwowej Komisji Wyborczej infrastrukturę taką jak łącza, serwery, konta

mailowe, listy mailingowe. Serwis obsługiwany będzie przez 8 serwerów dynamicznie generujących strony WWW, wykresy i mapy.

Po zakończeniu pierwszej i drugiej tury wyborów serwis zostanie zarchiwizowany i dołączony do istniejącej już oficjalnej witryny PKW.