Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Wtorkowy przegląd prasy

Neostrada jeszcze szybsza... Exatel o fuzji z Telefonią Dialog... Nadal nie wiadomo kto przejmie Wirtualną Polskę... Już niedługo rozpocznie się selektywne zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego

Gazeta.pl

Neostrada jeszcze szybsza TP SA wprowadza stałe łącze o przepustowości 6 Mb/s dla klientów indywidualnych. Nowa Neostrada jest dostępna na razie tylko dla 40 proc. Polaków

http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,52981,2850637.html

Exatel spłacił EBOiR Po spłacie kredytu w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju spółka Exatel, jedna z największych w Polsce firm telekomunikacyjnych, może się zastanawiać nad nowymi aliansami.

http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,52981,2850451.html

RZECZPOSPOLITA

Exatel czeka na TetręWedług zarządu spółki do ewentualnego połączenia z Telefonią Dialog może dojść najwcześniej w przyszłym roku. Firma jest gotowa do realizacji projektu Tetra.

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_050802/ekonomia/ekonomia_a_6.html

Nadal nie wiadomo kto przejmie portalTelekomunikacja Polska dogadała się z akcjonariuszami mniejszościowymi Wirtualnej Polski. Operator nie jest jednak zdecydowany na przejęcie samego portalu.

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_050802/ekonomia/ekonomia_a_7.html

Najważniejsze jest bezpieczeństwoPolacy najchętniej korzystają z usług banku, który ma placówkę blisko ich domu i jest solidną instytucją. Istotna jest również duża sieć darmowych bankomatów

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_050802/ekonomia/ekonomia_a_26.html

GAZETA PRAWNA

Zamiast na śmietnik do producentaJuż niedługo rozpocznie się selektywne zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i być może przestaną rosnąć góry odpadów. Sprzętu nie będzie już można wyrzucać na śmietnik i składować razem z innymi odpadami. Użytkownik będzie miał obowiązek nieodpłatnie oddać go do sprzedawcy detalicznego lub do prowadzącego punkt zbierania. Za przyjęcie tych rzeczy nie będzie musiał płacić.

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/29.html?numer=1514&dok=1514.29.3.2.13.1.0.3.htm (dostęp płatny)