Wtorkowy przegląd prasy

Będą cięcia w łączących się bankach Pekao i BPH... Polskie firmy sprzedały za granicą towary za 22 mld euro... Wystawa Światowa w Japonii pełna robotów...

GAZETA WYBORCZA

2,5 tys. pracowników Pekao i BPH straci pracę

Szefowie UniCredito potwierdzili, że po gigantycznej fuzji z HVB pracę straci ponad 9 tys. pracowników. Włosi obiecują, że zwolnienia w Polsce będą znacznie mniejsze, niż szacują analitycy, ale i tak z utratą miejsca pracy musi się liczyć przynajmniej 2,5 tys. pracowników Pekao i BPH.

http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,2764860.html

GAZETA PRAWNA

Rekordowy eksport

W pierwszych czterech miesiącach tego roku polskie firmy sprzedały za granicą towary za 22 mld euro, czyli o 20,4 proc. więcej niż przed rokiem. Natomiast import wzrósł o 6,9 proc. i wyniósł 24,1 mld euro - podał GUS. A więc eksport nadal ciągnie polską gospodarkę przy słabym popycie krajowym. Natomiast słaba dynamika importu wskazuje, że nadal nie ma ożywienia w inwestycjach. W tym czasie deficyt w handlu był o 2,2 mld euro mniejszy niż przed rokiem

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/6.html?numer=1479&dok=1479.6.3.2.1.3.0.1.htm

A miało być tak dobrze

Z jednej strony, korzystny dla przedsiębiorców sposób wpisu do ewidencji prowadzonej w gminach i możliwość uzyskania wiążącej interpretacji podatkowej, a z drugiej, niezałatwienie do końca sprawy prowadzenia jednocześnie kilku kontroli w tej samej firmie - to bilans uchwalonej przed rokiem ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Co ciekawe, adwokaci, radcowie prawni i notariusze domagają się wprowadzenia dla siebie wyjątku od ogólnej zasady rejestracji przedsiębiorców.

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/6.html?numer=1479&dok=1479.6.388.2.3.1.0.1.htm

RZECZPOSPOLITA

Roboty do każdej roboty

Automaty rysujące portrety, grające w baseball, opiekujące się dziećmi i ratujące ludzkie życie prezentowane są na Wystawie Światowej w Japonii. Wystawa robotów zorganizowana w ramach World Expo w mieście Aichi pokazuje, że w dziedzinie robotyki Japonia jest światowym liderem. W Aichi zaprezentowano roboty nowej generacji - takie, których zadaniem jest pomóc ludziom w codziennym życiu.

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_050614/nauka/nauka_a_1.html