Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Wtorkowy przegląd prasy

Polsat wraz z Eastbridge mają szanse przejąć od Vivendi Universal większościowe udziały w spółce Elektrim Telekomunikacja, kontrolującej PTC. Ster-Projekt przygotowuje się do wprowadzenia inwestora.

GAZETA WYBORCZA

Polsat w ErzePolsat wraz z holenderską spółką Eastbridge ma szansę przejąć od Vivendi Universal większościowe udziały w spółce Elektrim Telekomunikacja, kontrolującej Polską Telefonię Cyfrową – operatora sieci Era. Transakcja jest szacowana na ok. 600 ml euro. W jej ramach konsorcjum, na którego czele stoi Polsat, miałoby przejąć także 500 mln euro zadłużenia ET. Strony transakcji nie potwierdzają tych informacji. Elektrim przyznał jednak, że podpisano już list intencyjny. (s. 17)

Mniej inwestycji w sieciW ubiegłym roku w Stanach Zjednoczonych dokonano 1,1 tys. przejęć firm internetowych na kwotę 23,3 mld USD. Oznacza to bardzo znaczny spadek aktywności inwestorów w tej branży. (s. 19)

PULS BIZNESU

Ster-Projekt z inwestoremPotencjalny inwestor objąłby nową emisję akcji spółki. Ster-Projekt prowadzi już rozmowy z inwestorami, ale zarząd nie chcę ujawnić szczegółów. Wysokość zaangażowania inwestora jest również uzależniona od planowanej przez Ster-Projekt akwizycji innych spółek. Integrator interesuje się zwłaszcza firmami wykonującymi projekty w sektorze energetycznym. Pozyskanie inwestora ma polepszyć kondycję finansową spółki w 2003 r. oraz wypracować zysk netto na poziomie grupy. (s. 3)

RZECZPOSPOLITA

SAP wciąż na plusieMimo utrzymującego się spowolnienia gospodarczego, SAP Polska może odnotować wzrost przychodów za 2002 r. Wstępne szacunki wskazują, że w skali globalnej wyniki korporacji SAP sięgną ok. 950 mln euro, i będą o 120 mln euro lepsze od wcześniejszych prognoz. W roku 2002 SAP Polska zawarł więcej kontraktów niż rok wcześniej. Znaczną część z nich stanowiły jednak umowy na wdrożenia systemów dla firm z sektora MSP. (s. B3)