Wtorkowy Przegląd Prasy

CL podpisał trzy umowy, które finansować będzie PHARE. ARiMR rozpoczęła zamawianie komputerów do biur powiatowych, pomijając w specyfikacji zamówienia punkty, które wcześniej PB uznał za kontrowersyjne. W ub. roku przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 4,9%, ale głównie kosztem oszczędności po zwolnieniach pracowników.

PULS BIZNESU

Przyznali się do błędu? Wiele na to wskazuje

Regionalne oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaczęły zamawiać komputery dla biur powiatowych. Może być ich około 2 tys. - po 120 dla 16 oddziałów. Specyfikacje zamówień nie zawierają już kilku punktów, które czyniły kontrowersyjnym poprzedni przetarg ARMiR na 4 tys. komputerów. Według PB poprzednia specyfikacja faworyzowała jako potencjalnego dostawcę Della. (s. 4)

CL ma umowy za 15 mln zł

ComputerLand podpisał trzy umowy o łącznej wartości 15 mln zł na projekty informatyczne finansowane przez PHARE. W Ministerstwie Finansów CL opracuje system zdalnego nauczania dla administracji celnej (za 1,5 mln EUR), w Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych powstanie system informatyczny za 0,87 mln EUR, a w Urzędzie Zamówień Publicznych - system wspomagający zamawiającego i oferentów w zakresie przepisów prawa. (s. 8)

GAZETA PRAWNA

Liczba zatrudnionych zmniejszyła się o 100 tys.

W ub. roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 2201 zł i było o 4,9% wyższe niż w roku poprzednim. To największy wzrost płac od czterech lat. Środki na podwyżki pochodziły jednak w głównej mierze z redukcji zatrudnienia, gdyż liczba pracujących w gospodarce narodowej zmniejszyła się o 100 tys., do zaledwie 12,7 mln. (s. 9)

GAZETA WYBORCZA

BCC komisji chce

Business Center Club lobbuje za powołanie komisji śledczej, która ustali dlaczego urząd skarbowy szykanował firmy Optimus i JTT Computer. (s. 17)