Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Wtorkowy Przegląd Prasy

Według wstępnych danych zysk netto Polkomtela w 2003 roku wyniósł 737 mln zł. Nie są jasne metody, w oparciu o które TP buduje swój projekt oferty ramowej dla operatorów. France Telecom zwolni 14,5 tys. osób, a IBM zatrudni 15 tys. Światowe Forum Gospodarcze doradza, aby kraje europejskie inwestowały w krajach rozwijających. NextiraOne Polska buduje call centers dla dwóch czeskich operatorów.

PULS BIZNESU

Polkomtel pobił rekord "na czysto"Według wstępnych danych zysk netto Polkomtela w 2003 roku wyniósł 737 mln zł. Analitycy przewidywali maksymalnie do 630 mln zł zysku netto. Szczególne powody do zadowolenia mają zatem udziałowcy operatora sieci Plus, którzy mogą liczyć na dywidendę - po 77 mln zł przypadłoby w udziale KGHM, PKN Orlen oraz Vodafone i TDC. PSE mogą liczyć na 63 mln zł, dodatkowo jednak zarobią inne spółki grupy PSE: Tel-Energo (4 mln zł) i Telbank (2 mln zł). Węglokoks powinien zarobić 16 mln zł. (s. 1, 4)

France Telecom zwolni 14,5 tys. osóbFT zapowiedział zwolnienie w br. na całym świecie 14,5 tys. osób. W całej grupie pracuje 240 tys. osób. (s. 11)

RZECZPOSPOLITA

IBM zatrudnia IBM zatrudni 15 tys. osób, a więc o połowę więcej niż początkowo planował, w działach usług i oprogramowania. 4,5 tys. osób zostanie zatrudnionych w USA. (s. B 1)

Zagrożenie dla Europy i JaponiiZ powodu starzenia się europejskich społeczeństw udział obecnych krajów UE w światowym PKB może w połowie obecnego stulecia spaść o 50%. Światowe Forum Gospodarcze doradza, aby kraje europejskie inwestowały w krajach rozwijających sie i otwarły się na imigrantów. (s. B 3)

Czeskie kontrakty NextiraOneNextiraOne Polska rozpocznie budowę systemów call center dla dwóch czeskich operatorów telekomunikacyjnych: Cesky Telekom i T-Mobile Czech. Wartości umów nie ujawniono. (s. B 3)

Skąd się wzięły cenyTrudno znaleźć metodę zmian cen usług objętych projektem oferty ramowej (RIO), jaką TP SA chce proponować jako operator znaczący innym operatorom. W opinii operatorów niezależnych, TP stawia na wzrost stawek stałych, niezależnych od ruchu. W ostatnim tygodniu TP spotyka się z przedstawicielami izb gospodarczych reprezentujacych operatorów niezależnych i URTiP. (s. B 4)