Wtorkowy Przegląd Prasy

Według wstępnych danych zysk netto Polkomtela w 2003 roku wyniósł 737 mln zł. Nie są jasne metody, w oparciu o które TP buduje swój projekt oferty ramowej dla operatorów. France Telecom zwolni 14,5 tys. osób, a IBM zatrudni 15 tys. Światowe Forum Gospodarcze doradza, aby kraje europejskie inwestowały w krajach rozwijających. NextiraOne Polska buduje call centers dla dwóch czeskich operatorów.

PULS BIZNESU

Polkomtel pobił rekord "na czysto"

Według wstępnych danych zysk netto Polkomtela w 2003 roku wyniósł 737 mln zł. Analitycy przewidywali maksymalnie do 630 mln zł zysku netto. Szczególne powody do zadowolenia mają zatem udziałowcy operatora sieci Plus, którzy mogą liczyć na dywidendę - po 77 mln zł przypadłoby w udziale KGHM, PKN Orlen oraz Vodafone i TDC. PSE mogą liczyć na 63 mln zł, dodatkowo jednak zarobią inne spółki grupy PSE: Tel-Energo (4 mln zł) i Telbank (2 mln zł). Węglokoks powinien zarobić 16 mln zł. (s. 1, 4)

France Telecom zwolni 14,5 tys. osób

FT zapowiedział zwolnienie w br. na całym świecie 14,5 tys. osób. W całej grupie pracuje 240 tys. osób. (s. 11)

RZECZPOSPOLITA

IBM zatrudnia

IBM zatrudni 15 tys. osób, a więc o połowę więcej niż początkowo planował, w działach usług i oprogramowania. 4,5 tys. osób zostanie zatrudnionych w USA. (s. B 1)

Zagrożenie dla Europy i Japonii

Z powodu starzenia się europejskich społeczeństw udział obecnych krajów UE w światowym PKB może w połowie obecnego stulecia spaść o 50%. Światowe Forum Gospodarcze doradza, aby kraje europejskie inwestowały w krajach rozwijających sie i otwarły się na imigrantów. (s. B 3)

Czeskie kontrakty NextiraOne

NextiraOne Polska rozpocznie budowę systemów call center dla dwóch czeskich operatorów telekomunikacyjnych: Cesky Telekom i T-Mobile Czech. Wartości umów nie ujawniono. (s. B 3)

Skąd się wzięły ceny

Trudno znaleźć metodę zmian cen usług objętych projektem oferty ramowej (RIO), jaką TP SA chce proponować jako operator znaczący innym operatorom. W opinii operatorów niezależnych, TP stawia na wzrost stawek stałych, niezależnych od ruchu. W ostatnim tygodniu TP spotyka się z przedstawicielami izb gospodarczych reprezentujacych operatorów niezależnych i URTiP. (s. B 4)