Wtorkowy Przegląd Prasy

Ekonomiści rozważają już czarny scenariusz dla gospodarki amerykańskiej w związku z nieoczekiwanym oporem Iraku. Ministerstwo Finansów i budżet państwa mogą liczyć na ok. 0,4 mld zł z restrukturyzacji zadłużenia firm wobec fiskusa, a nie jak zakładano - 0,6 mld zł. Softbank przejmie Wonloka dopiero w połowie roku.

PARKIET

Działamy wyłącznie jako akcjonariusz Elektrimu

W ub. tygodniu Highwood Partners złożył w warszawskim Sądzie Okręgowym wniosek w którym domaga się uniemożliwienia wykonywania prawa głosu z akcji Elektrimu, które BRE sprzedał firmom TCF i Polsat Media. Amerykański fundusz powiązany z Elliot Associates, jednym z ważniejszych wierzycieli Elektrimu, zwrócił się jednocześnie do KPWiG o wyjaśnienie, czy umowy sprzedaży nie naruszają prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi (chodzi o obowiązki wynikające z działania w porozumieniu). (s. 1, 3)

Audytorzy "czyszczą" Wonloka

Wbrew wcześniejszym deklaracjom prezesa Aleksandra Lesza, Softbank prawdopodobnie do maksimum wykorzysta czas jaki dostał od NFI Hetman na finalizację zakupu 100% akcji Wonloka. Do połowy br. zatem spółka powinna zapłacić 25,7 mln zł plus odsetki i prowizja. Obecnie w Wonloku trwa audyt. Głównym produktem spółki jest obecnie Eurobank On-line, wdrażany w BGŻ. Softbank chce po przejęciu wyjść z jego sprzedażą poza Polskę. (s. 3)

Czarny scenariusz prawdopodobny

W związku ze spodziewanym niepowodzeniem strategii blitzkriegu w wojnie USA z Irakiem, ekonomiści przewidują realizację czarnego scenariusza dla gospodarki Stanów Zjednoczonych. W przypadku wojny błyskawicznej spodziewano się szybkiego ożywienia gospodarczego wywołanego spadkiem cen ropy i wzrostem zaufania konsumentów. Koniunktury nie napędzą nawet wydatki zbrojeniowe na wojnę, które nie przekroczą 1% PKB. Ponadto w marcu w związku z oznakami przedłużania się wojny już 52% Amerykanów mówiło, że gospodarka idzie w złym kierunku. Ponadto William J. McDonough, wiceprezes Fed, ostrzega, że kłopoty korporacji amerykańskich nie skończą się nawet wraz z końcem wojny w Iraku. (s. 9)

PULS BIZNESU

Wojna będzie kosztować 70 mld USD

Biały Dom przekazał Kongresowi USA szacunkowy koszt wojny w Iraku. Według doradców prezydenta Busha zmieszczą się one w przedziale 70 - 80 mld USD. Kwota ta jednak oszacowana jest z założeniem, że wojna potrwa krótko. (s. 12)

MF zawyżyło wpływy z restrukturyzacji firm

Resort finansów szacował początkowo, że z opłat restrukturyzacyjnych do budżetu państwa wpłynie 1,3 mld zł, potem swoje prognozy obniżył do 0,6 mld zł. Ostatecznie do budżetu trafi zapewne ok. 0,4 mld zł. (s. 4)