Wtorkowy Przegląd Prasy

Rada nadzorcza Optimusa zaakceptowała nową strategię i budżet spółki na 2002 rok. Spółka skoncentruje się na produkcji PC-tów, jednocześnie poszerzyć ma asortyment o urządzenia elektroniki użytkowej.

PARKIET

Najgorszy kwartał w historiiW II kw. br. MCI Management odnotował ponad 10,5 mln straty netto. Najgorszy wynik w historii spółki spowodowany był aktualizacją wartości inwestycji funduszu – rezerwy zaksięgowane w II kw. wyniosły 10,46 mln zł. (s. 5)

Więcej akcji dla prezesaJeden z projektów uchwał na najbliższe WZA Ster-Projektu przewiduje program opcji na akcje spółki skierowany do prezesa. Obecnie prezes Piotr Smólski kontroluje 10,3% głosów na WZA. (s. 6)

Zyski po odprawachWedług zarządu Simple, przeprowadzona na początku roku redukcja kosztów pozwoli uzyskiwać dodatnie wyniki finansowe. Spadek sprzedaży spowodował wdrożenie nowej strategii, polegającej na koncentracji na wybranych segmentach rynku, szerszym otwarciu na współpracę z z innymi graczami i systematycznej redukcji kosztów. W I kw. br. spółka miała 5,3 mln zł przychodów i zaledwie 0,15 mln zł zysku operacyjnego. W II kwartale

odnotowała odpowiednio 4 mln zł i 0,38 mln zł. (s. 6)

PRAWO I GOSPODARKA

Sąd da Netii zgodęW czwartek 8 sierpnia najprawdopodobniej dojdzie przed sądem do zatwierdzenia układu pomiędzy Netią Holdings i jej wierzycielami. Porozumienie to przewiduje zamianę zadłużenia o wartości 850 mln USD na udziały dla wierzycieli i emisję nowych obligacji o wartości 50 mln EUR. (s. 3)

PULS BIZNESU

Optimus wybiera produkcję pecetów Zgodnie z przewidywaniami, skoncentruje się na produkcji sprzętu komouterowego. Na wczorajszym posiedzeniu, rada nadzorcza spółki zaakceptowała nową strategię przedstawioną przez zarząd. Koncentracja na produkcji komputerów pociągnie za sobąinwestycje rzędu 20 mln zł, będzie się być może wiązała z koniecznością otworzenia nowej fabryki. Optimus miałby produkować nie tylk oPC-ty ale również urządzenia AGD. (s. 8)