Wtorkowy Przegląd Prasy

Audytor KGHM zwrócił uwagę koncernowi, że księguje akcje Telefonii Dialog po cenie nabycia, nie dokonując korekty ich wyceny.

PARKIET

KGHM nie przeceni Dialogu

Oceniając raport roczny KGHM za 2001 rok, Deloitte&Touche zwrócił uwagę, że koncern księguje akcje Telefonii Dialog po cenie nabycia, w sumie 875 mln zł. Audytor podkreśla, że nie dokonano korekty ich wyceny, tymczasem analitycy uważają, że obecna ich wartość wynosi 300 do 500 mln zł. Zarząd KGHM stwierdził, że na razie wycena jest właściwa, zdecydował się jednak skonsultować jeszcze sprawę z audytorem. (s. 1)

Netia nadal bez układu

Sąd odroczył termin kolejnej rozprawy w sprawie zatwierdzenia układu Netii z wierzycielami na 8 sierpnia. Powodem jest konieczność zapoznania się stron z dokumentami przedstawionymi przez grupę amerykańskich funduszy Sisu, dążących do bankructwa operatora. (s. 3)

Elektrim porozumiał się z obligatariuszami

Wczoraj obligatariusze oisiadający papiery o wartości nominalnej 233 mln EUR zawarli porozumienie z Elektrimem, na mocy którego zgadzają się z zaproponowaną restrukturyzacją obligacji w zamian za pewne ograniczenia operacyjne ze strony spółki. Ogranizenia dotyczą m.in. zbycia akcji lub aktywów znacznej wartości, które mogą podlegać zastawowi na rzecz obligatariuszy, a także zaciągania dodatkowego zadłużenia. (s. 4)

Infovide chce na GPW

Firma konsultongowa Infovide zmieniła formę prawną ze spółki z o.o. na spółkę akcyjną. Spółka zamierza pozyskać inwestora finansowego i w ciągu 2-3 lat wejść na giełdę. (s. 4)

PRAWO I GOSPODARKA

Nowy serwis mBanku

mBank zmodernizował część informacyjną swojego serwisu. Modyfikacji uległy struktura i nawigacja na stronie, wdrożono także nowy system redakcyjny. (s. 5)

Qwest źle księgował

Qwest Communications przyznał, że w latach 1999 – 2001 niewłaściwie zaksięgował 1,16 mld USD ze sprzedaży. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych (SEC) prowadzi już dochodzenie w tej sprawie. (s. 8)

PULS BIZNESU

ComputerLand ma umowę z GZE

CL podpisał umowę z Górnośląskim Zakładem Elektroenergetycznym, dotyczącą budowy systemu informatycznego. Wartość umowy opiewa na 23 mln zł. (s. 8)