Wtorkowy Przegląd Prasy

Wyłączność na negocjacje w sprawie zakupu udziałów w Elektrim Telekomunikacja dla konsorcjum BRE Banku i Eastbridge została przedłużona do 15 sierpnia. Telekomunikacja Kolejowa wyda do września br. 50 mln zł na rozbudowę sieci.

PARKIET

ITI nie miał prawa przesunąć ofertyGrupa ITI nie mogła ogłosić, że przesuwa swoją ofertę publiczną. W myśl prospektu emisyjnego ITI mogło jedynie dojść do sprzedaży akcji lub rezygnacji z przeprowadzenia oferty. Wiceprezes grupy Paweł Kosmala tłumaczy zamieszanie użyciem w komunikacie spółki języka potocznego. ITI ma sprawę wyjaśnić w ciągu kilku dni odpowiednim komunikatem. (s. 1)

Apexim nie uznaje roszczeńEuropean Experts Association (EEA) wezwała Apexim do złożenia oświadczenia, że przysługuje jej wyłączne prawo własności wierzytelności

Petro Banku, zasądzonej przez sąd. EEA przejęła prawa i obowiązki Apeximu wynikające z umowy warszawskiego integratora na kupno od BRE Banku Wonloka. Apexim przeniósł już jednak wierzytelności LG Petro na BRE Bank, teraz tych samych pieniędzy domaga się – zdaniem Apeximu zupełnie bezzasadnie - irlandzki EEA. (s. 5)

Elektrim przekłada sprzedaż ETOkres wyłączności konsorcjum BRE Banku i Eastbridge na negocjacje w sprawie kupna pakietu akcji Elektrimu Telekomunikacji od Elektrimu został przedłużony do 15 sierpnia. Prolongata wynika z konieczności ostatecznego zaakceptowania planu ratunkowego dla Elektrimu przez jego obligatariuszy, co ma nastąpić podczas zgromadzenia 31 lipca; jest też na rękę BRE Bankowi, który może mieć trudności ze zgromadzeniem ok. 350 mln EUR na zakup 49% akcji ET. (s. 3)

PRAWO I GOSPODARKA

NOM nie chce oddać rynkuObowiązek podpisywania umów abonenckich może spowodować spadek udziału NOM w rynku międzymiastowym z 25% do 3-5% w okresie sierpień – wrzesień. Dotychczas umowy z operatorem podpisało tylko 7 tys. podmiotów. Do końca roku NOM planuje jednak ponownie uzyskać udział na poziomie 20%. (s. 5)

Złe prawo podatkowe w informatycePIIT zaprotestował przeciwko upowszechnianiu przez urzędy skarbowe i prokuratury informacji, które w postępowaniu podatkowym powinny być objęte tajemnicą. W ten sposób Izba odniosła się do działania urzędów w sprawach podatkowych prowadzonych przeciwko m.in. Optimusowi. (s. 7)

PULS BIZNESU

Netia zapewnia, że obroni układPorozumienie układowe Netii próbują zablokować fundusze dysponujące kilkuprocentowym udziałem w wierzytelnościach operatora. Działania takie, charakterystyczne dla firm typu stres fund, prowadzi fundusz inwestycyjny Sisu. Do sądu ma trafić dziś dodatkowa ekspertyza, która przekonać ma, że wierzyciele bardziej zyskają na konwersji długu na akcje niż na upadłości spółki. (s. 4)

Kolejowy telekom inwestuje 50 mln złTelekomunikacja Kolejowa z grupy PKP zamierza do końca września wydać 50 mln zł na dokończenie kolejnego etapu budowy sieci teletrasnsmisyjnej. Spółka zamierza dzięki temu pozyskać więcej klientów spoza branży kolejowej. (s. 5)