Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Wtorkowy Przegląd Prasy

NOM szacuje, że odzyskał już połowę należności. TP SA ma zabezpieczone euroobligacje wartości 775 mln EUR, z łącznie wyemitowanych papierów o wartości 1,475 mln EUR.

PARKIET

Kolejny układ w grupie NetiiWierzyciele Netii Telekom przyjęli propozycje układowe przewidujące zamianę zadłużenia na akcje Netii Holdings. Za przyjęciem układu opowiedzieli się wierzycieli posiadający prawa do 98% długu objętego układem – czyli 1,9 mld zł. (s. 1, 4)

Najgorzej w spółkach telekomunikacyjnych Efektem umocnienia się euro będą duże straty na różnicach kursowych – problem dotknie przede wszystkim firmy telekomunikacyjne, w których księgowe odpisy mogą sięgnąć kilkaset mln zł. Najaktywniej z możliwości rynku euroobligacji korzystała Telekomunikacja Polska, która wyemitowała obligacje o łącznej wartości 1,475 mld EUR. Spółka nie w pełni jednak zabezpieczyła swój dług przed ryzykiem kursowym. (s. 7)

PRAWO I GOSPODARKA

NOM odzyskał już połowę należnościNOM szacuje, że obsługuje obecnie ok. 19% ruchu międzystrefowego (w grudniu 25%). Największy spadek jest oczekiwany w sierpniu, kiedy to klienci chcący korzystać z usług operatora będą musieli podpisać umowę. Obecnie spółka ściągnęła już połowę należności, realne wydaje się więc osiągnięcie kwoty 70 – 75%. (s. 6)

PULS BIZNESU

Coraz więcej firm chce telezezwoleńURTiP wydała w tym roku już 12 zezwoleń telekomunikacyjnych. W kolejce czeka jeszcze kilkanaście kolejnych. Firmy nie są sprawdzane pod względem finansowym, mają często mgliste plany i raczej nie zagrożą pozycji TP S.A. Przedstawiciele URTiP twierdzą, że mogą przyznać numery nawet kilkuset operatorom. (s. 6)

Moody’s źle wróży TP SAAgencja Moody’s Investors Services potwierdziła długoterminowy rating Baa2 dla TP S.A., ale zmieniła perspektywę ratingu na negatywną. Wczoraj akcje spółki straciły blisko 5%. (s. 7)

Irlandia podzieli licencje na UMTSDziś rozstrzygnie się przetarg na licencje UMTS w Irlandii. O 4 licencje dwóch rodzajów, różniące się ceną i warunkami zakupu, ubiegają się trzy spółki: Vodafone, Digifone (kontrolowany przez mmO2), oraz Hutchinson Whampoa. Resort finansów Irlandii liczy na pozyskanie łącznie ze sprzedaży 394 mln EUR. (s. 11)