Wtorkowy Przegląd Prasy

UKE skontroluje nowych operatorów komórkowych... Zmowa P4 i Polkomtela w sprawie roamingu... Abonent nie zapłaci za przeniesienie numeru do innej sieci... Bruksela znów myśli o utrudnieniach w Internecie... Użyczając programu, zadbaj o umowę... B3System rozważy mariaż z Betacomem...

COMPUTERWORLD

Liderzy przemysłu technologii w oczach pracowników

Kto może najlepiej ocenić liderów przemysłu nowoczesnych technologii? Nie analitycy finansowi czy szeroko pojęta opinia publiczna - tylko ludzie pracujący wewnątrz danej firmy.

http://p1.idg.pl/r/0a53f

Protokół IPv6 wkracza do internetu wolniej niż przewidywano

Okazuje się, że na obsługę ruchu IPv6 przygotowana jest tylko niewielka część internetu. Przeprowadzone ostatnio przez firmę Pingdom badania wykazały, że protokół ten mogło pod koniec 2008 r. obsługiwać ok. 4% ogólnoświatowej sieci Internet.

http://p1.idg.pl/r/0bcc2

RZECZPOSPOLITA

Zmowa P4 i Polkomtela w sprawie roamingu?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzi, czy operatorzy telefonii komórkowej: P4 i Polkomtel zawarli niedozwolone porozumienie dotyczące usług roamingu krajowego.

http://www.rp.pl/artykul/19417,273902_Zmowa_P4_i_Polkomtela_w_sprawie_roamingu__.html

Bruksela znów myśli o utrudnieniach w Internecie

Bibliotekarze chcą szerokiej cyfryzacji dzieł i udostępniania ich on-line. Protestują wydawcy, którzy są też przeciw przywilejom dla uczelni kształcących na odległość.

http://www.rp.pl/artykul/55727,273972_Bruksela_znow_mysli_o_utrudnieniach_w_Internecie.html

Samorządowy serwis esemesowy

Wszyscy, którzy podadzą numer swojej komórki do jeleniogórskiego Powiatowego Centrum Antykryzysowego, bezpłatnie otrzymają esemesem zapowiedzi wydarzeń kulturalnych oraz sportowych.

http://www.rp.pl/artykul/205247,273838_Samorzadowy_serwis_esemesowy.html

Użyczając programu, zadbaj o umowę

Jeśli prawa do aplikacji komputerowej przeszły z pracodawcy na pracowników, ci mogą dalej nimi rozporządzać.

http://www.rp.pl/artykul/64143,273870_Uzyczajac_programu__zadbaj_o_umowe.html

GAZETA PRAWNA

Abonent nie zapłaci za przeniesienie numeru do innej sieci

Operator będzie przez dwa lata przechowywał dane związane z dostępem do Internetu, telefonii internetowej i poczty elektronicznej.

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/117917,abonent_nie_zaplaci_za_przeniesienie_numeru_do_innej_sieci.html

GAZETA WYBORCZA

UKE skontroluje nowych operatorów komórkowych

Na przełomie maja i czerwca Urząd Komunikacji Elektronicznej sprawdzi, jak radzą sobie najmłodsi operatorzy komórkowi.

http://wyborcza.pl/1,82244,6362160,UKE_skontroluje_nowych_operatorow_komorkowych.html

PARKIET

B3System rozważy mariaż z Betacomem

Zarząd B3Systemu wspólnie z inwestorem finansowym szuka sposobów, żeby akcje spółki zyskały na wartości.

http://www.parkiet.com/artykul/7,789545_B3System_rozwazy_mariaz_z_Betacomem.html

MSPStandard

Skonsolidować zasoby

Coraz częściej stosowana jest centralizacja zasobów i aplikacji w centrum danych, która wypiera tradycyjny, rozproszony model przetwarzania danych w większości firm w Polsce.

http://p1.idg.pl/r/75d79

VIRTUALIZATIONStandard

Bezpłatna wirtualizacja

Narzędzia do wirtualizacji VMware są od pewnego czasu dostępne za darmo. Niektóre swoje produkty tego typu bezpłatnie dostarczają także inni dostawcy.

http://p1.idg.pl/r/391ff