Wtorkowy Przegląd Prasy

Vodafone i TDC nie popierają planowanych zmian we władzach Polkomtela, nie chcą też włączenia operatora do Krajowej Grupy Telekomunikacyjnej.

PARKIET

Na łeb na szyję

Po spadku o 16,4% notowania Apeximu osiągnęły wczoraj kolejne historyczne minimum – 5,6 zł. Od początku marca br. akcje Apeximu straciły 40%. Apexim czeka wciąż na decyzję sądu o rozpoczęciu postępowania układowego. (s. 2)

ComArch dla TP S.A.

ComArch podpisał z TP S.A. umowę na mocy której zapewni utrzymanie techniczne systemu rozliczeń i obsługi klienta Tytan, który wykonał wcześniej dla operatora. Umowa opiewa na 7,6 mln zł. (s. 4)

Qwest pod lupą

Amerykański koncern telekomunikacyjny Qwest otrzymał od komisji papierów wartościowych (SEC) po raz drugi w ciągu miesiąca wezwanie do ujawnienia ksiąg rachunkowych. Komisja zbada transakcje sprzedaży sprzętu firmom, od których Qwest kupował usługi i zaciągał kredyty. Transakcje te stanowią ok. 3% sprzedaży spółki w 2000 i 6% w 2001. Komisja zbada też sposób dzielenia się przez Qwest z konkurencją dostępem do sieci telekomunikacyjnej. (s. 11)

PRAWO I GOSPODARKA

BRE Bank sprzedaje

Optimus poinformował wczoraj, że 8 marca br. został powiadomiony o transakcjach rozliczonych dzień wcześniej, w wyniku których BRE zbył ok. 1% akcji spółki. Obecnie BRE Bank posiada 9,8% udziałów w Optimusie. (s. 5)

Szanse Netii

NWZA Netii będzie dzisiaj głosowało nad szczegółami umowy z wierzycielami, zawartej 5 marca – do rady nadzorczej wejdzie zapewne przedstawiciel obligatariuszy, ponadto zapadną decyzje co do szczegółów emisji 317,8 mln akcji serii H dla wierzycieli i 18,4 mln serii I w ramach kapitału docelowego. (s. 6)

40 chętnych

Co najmniej 40 grup postanowiło ubiegać się o zasoby Global Crossing, operatora sieci światłowodowej, który 28 stycznia br. złożył wniosek o bankructwo. Crossing zgodził się już sprzedać dwóm azjatyckim koncernom 79% aktywów za 750 mln USD. (s. 11)

PULS BIZNESU

Zachodni inwestorzy bronią władz Plusa

Zagraniczni akcjonariusze Polkomtela, Vodafone i duński TDC nie zgadzają się na zapowiadane zmiany w zarządzie spółki, nie chcą też włączenia operatora Plusa do Krajowej Grupy Telekomunikacyjnej. „Możemy nie zgodzić się na zmianę porządku obrad lub opuścić salę – nie będzie wtedy kworum” – powiedział informator zblizony do inwestorów zagranicznych Polkomtela. NWZA spółki odbędzie się 27 marca. (s. 5)

IACS: aneks już jest gotowy

ARIMR ma dziś podpisać z HP aneks do umowy na budowę systemu IACS. Będzie on m.in. precyzował, jaką część zapłaty dla GHP agencja wstrzyma do czasu akceptacji systemu przez UE. (s. 9)