Wtorkowy Przegląd Prasy

Vodafone i TDC nie popierają planowanych zmian we władzach Polkomtela, nie chcą też włączenia operatora do Krajowej Grupy Telekomunikacyjnej.

PARKIET

Na łeb na szyję

Po spadku o 16,4% notowania Apeximu osiągnęły wczoraj kolejne historyczne minimum – 5,6 zł. Od początku marca br. akcje Apeximu straciły 40%. Apexim czeka wciąż na decyzję sądu o rozpoczęciu postępowania układowego. (s. 2)

ComArch dla TP S.A.

ComArch podpisał z TP S.A. umowę na mocy której zapewni utrzymanie techniczne systemu rozliczeń i obsługi klienta Tytan, który wykonał wcześniej dla operatora. Umowa opiewa na 7,6 mln zł. (s. 4)

Zobacz również:

Qwest pod lupą

Amerykański koncern telekomunikacyjny Qwest otrzymał od komisji papierów wartościowych (SEC) po raz drugi w ciągu miesiąca wezwanie do ujawnienia ksiąg rachunkowych. Komisja zbada transakcje sprzedaży sprzętu firmom, od których Qwest kupował usługi i zaciągał kredyty. Transakcje te stanowią ok. 3% sprzedaży spółki w 2000 i 6% w 2001. Komisja zbada też sposób dzielenia się przez Qwest z konkurencją dostępem do sieci telekomunikacyjnej. (s. 11)

PRAWO I GOSPODARKA

BRE Bank sprzedaje

Optimus poinformował wczoraj, że 8 marca br. został powiadomiony o transakcjach rozliczonych dzień wcześniej, w wyniku których BRE zbył ok. 1% akcji spółki. Obecnie BRE Bank posiada 9,8% udziałów w Optimusie. (s. 5)

Szanse Netii

NWZA Netii będzie dzisiaj głosowało nad szczegółami umowy z wierzycielami, zawartej 5 marca – do rady nadzorczej wejdzie zapewne przedstawiciel obligatariuszy, ponadto zapadną decyzje co do szczegółów emisji 317,8 mln akcji serii H dla wierzycieli i 18,4 mln serii I w ramach kapitału docelowego. (s. 6)

40 chętnych

Co najmniej 40 grup postanowiło ubiegać się o zasoby Global Crossing, operatora sieci światłowodowej, który 28 stycznia br. złożył wniosek o bankructwo. Crossing zgodził się już sprzedać dwóm azjatyckim koncernom 79% aktywów za 750 mln USD. (s. 11)

PULS BIZNESU

Zachodni inwestorzy bronią władz Plusa

Zagraniczni akcjonariusze Polkomtela, Vodafone i duński TDC nie zgadzają się na zapowiadane zmiany w zarządzie spółki, nie chcą też włączenia operatora Plusa do Krajowej Grupy Telekomunikacyjnej. „Możemy nie zgodzić się na zmianę porządku obrad lub opuścić salę – nie będzie wtedy kworum” – powiedział informator zblizony do inwestorów zagranicznych Polkomtela. NWZA spółki odbędzie się 27 marca. (s. 5)

IACS: aneks już jest gotowy

ARIMR ma dziś podpisać z HP aneks do umowy na budowę systemu IACS. Będzie on m.in. precyzował, jaką część zapłaty dla GHP agencja wstrzyma do czasu akceptacji systemu przez UE. (s. 9)