Wtorkowy Przegląd Prasy

Według informacji Klesh & Co, firmy doradzającej Elektrimowi, obligatariusze nie powinni liczyć na warunki ugody znacząco lepsze od zaproponowanych dotychczas.

PULS BIZNESU

TP S.A. ponownie wybiera billing

TP S.A. wysłało zaproszenie ofertowe do przetargu na system billingowy dla klientów biznesowych. Zaproszenia dotarły do czterech firm - Amdocs, Portal Software, Cap Gemini i prawdopodobnie Kenan (spółka zależna Lucent Technologies). Nieoczekiwanie do tego grona nie awansował Sofrecom, spółka zależna FT. W tej sytuacji faworytem jest Amdocs, który prawdopodobnie zaprosi do współpracy Spin. (s. 3)

Sony zwolni 25 proc. załogi

Sony Poland zamierza zwolnić jedną czwartą z liczącej 114 osób załogi, głównie z działów administracji, sprzedaży i marketingu. (s. 4)

Sądy mają coraz więcej pracy z Elektrimem

Sąd ma teraz do rozpatrzenia trzy kolejne sprawy związane z Elektrimem. BRE Bank domaga się wyznaczenia wcześniejszego terminu NWZA spółki, Zbigniew Jakubas oskarża p.o. prezesa Waldemara Siwaka o działanie na szkodę holdingu, a ten skieruje przeciw niemu pozew o naruszenie dóbr osobistych. (s. 7)

Majątek Formusa kusi trzech

Dziś mija termin składania ofert przez inwestorów zainteresowanych majątkiem Formusa. Według nieoficjalnych informacji zainteresowanie wyraziły trzy firmy, wśród nich Tel-Energo. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, syndyk nie umorzył upadłości . Konflikt między West LB, jednym z udziałowców Formusa i syndykiem doprowadził do ostatecznego odłączenia sieci Formusa. Według pracowników Formusa, West LB po raz kolejny zadziałał na szkodę spółki. (s. 8)

PARKIET

Obligatariusze nie powinni liczyć na więcej

Podczas dzisiejszego posiedzenia RN Elektrimu prawdopodobnie zostanie odwołany wiceprezes holdingu, Jacek Walczykowski. Według firmy doradczej Klesh & Co, partnera Elektrimu, obligatariusze nie powinni liczyć na znacząco lepsze warunki w postępowaniu układowym niż te, które zaproponowano wcześniej (40% redukcji zadłużenia i spłata pozostałej części w ratach). (s. 2)

Apexim walczy o przetrwanie

Dwie spośród trzech spółek, które złożyły do sądu wniosek o upadłość Apeximu, wycofały się ze swoich żądań. Zapłaty wierzytelności domaga się tymczasem kolejny wierzyciel – Empetis, któremu Apexim zalega na 237 tys. zł. Łączne zobowiązania Apeximu sięgają 116 mln zł, z czego 60% stanowi dług wobec Pekao. (s. 2)

PRAWO I GOSPODARKA

Za mało komputerów w sądach

Polscy sędziowie i prokuratorzy mają do dyspozycji 9 tys. komputerów. „Tylko w co dwudziestej sali sądowej proces protokółuje się komputerowo, a wysyłanie e-mailem pozwu to na razie przyszłość” – powiedział Jerzy Kiełbowicz, dyrektor departamentu w ministerstwie sprawiedliwości. (s. 7)