Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Wtorkowy Przegląd Prasy

Tegoroczne minima telekomy osiągnęły przeważnie 11 września. Od tego czasu ich notowania rosną. Także kurs akcji TP S.A. zyskał w ciągu miesiąca 50%.

PARKIET

Wzrost na faliW ciągu ostatniego miesiąca notowania akcji TP S.A. wzrosły o 50%. Nie jest to jednak na międzynarodowym rynku telekomów zjawisko odosobnione – większość z nich swe tegoroczne minima cenowe osiągnęła 11 września br. Od tego czasu – zyskują. Ponad 50% zyskał FT, 30% - DT, Telefonika – 34%, węgierski Matav – 56%, a Cesky Telefon – 57%. (s. 2)

PRAWO I GOSPODARKA

Zdecydują akcjonariuszeSur5.net planuje podwyższyć kapitał zakładowy o 10 mln zł, do 16 mln zł, i w ten sposób uporać się z ostatnimi kłopotami. Dom maklerski chce odzyskać dobre imię po tym, jak KPWiG odebrała mu licencję na prowadzenie działalności maklerskiej i ukarała grzywną za realizację zobowiązań własnych z pieniędzy na rachunkach klientów. (s. 11)

PULS BIZNESU

Nordea stawia teraz na siećNordea Bank Polska ogłosiła nową strategię, która zakłada m.in. skoncentrowanie się na oferowaniu usług przez Internet. Do 2005 r. Nordea chce dzięki swojemu oddziałowi wirtualnemu zdobyć 5% rynku detalicznego w Polsce. Obecnie udział ten nie przekracza 0,5%. (s. 10)

AT&T sprzedaje obligacje za 5 – 7 mld USDAT&T zamierza w tym tygodniu uzyskać 5 do 7 mld USD z emisji na światowym rynku papierów dłużnych swoich obligacji. Środki te maja być przeznaczone na pogarszającą się płynność firmy. (s. 11)

GAZETA WYBORCZA

TP S.A. zwalniaPlan restrukturyzacji spółki ma powstać w ciągu najbliższych tygodni. Elementem działań, do których nowego prezesa zobowiązali akcjonariusze TP S.A., jest redukcja zatrudnienia. Obecnie na każdego z 63 tys. pracowników TP S.A. przypada 160 linii abonenckich, podczas gdy w przypadku krajów Europy Zachodniej na pracownika telekomu przypada średnio 260 linii. (s. 21)