Wtorkowy Przegląd Prasy

KGHM przedłuży poszukiwania inwestora dla Telefonii Lokalnej. Nie jest wykluczone, że sprzedaż udziałów TL zostanie połączona ze sprzedażą ponad 19-proc. pakietu akcji Polkomtela.

PARKIET

Kupował CA IB?

Podczas ostatnich 6 sesji właściciela zmieniło 7,8% akcji Interii. Z nieoficjalnych informacji Parkietu wynika, że jedną ze stron kupujących był CA IB Investment Management. Te zakupy nieprzekroczyły jednak 5% kapitału portalu. Nie jest wykluczone, ze ostatnie znaczne obroty wygenerowali więc także inni gracze instytucjonalni. (s. 5)

Ekspansja Deutsche Telekom

Niemiecki operator zapowiada podpisanie w czwartek umowy w sprawie zwiększenia pakietu akcji chorwackiego Hrvatska Telecom. DT uzyska obecnie większościowy pakiet udziałów w firmie. Dalsze plany DT to kupno akcji Telekom Austria. (s. 9)

PRAWO I GOSPODARKA

Sonera

Sonera zamierza sprzedać swoim dotychczasowym inwestorom akcje własne o wartości 900 mln USD. Podobny krok w celu redukcji zadłużenia wykonał wcześniej BT. (s. 6)

PULS BIZNESU

Nie ma chętnych na TL

Memorandum informacyjne rozesłane przez KGHM do inwestorów zainteresowanych Telefonią Lokalną do końca września pozostało bez echa. Koncern przedłużył więc poszukiwanie inwestora. Możliwy jest też powrót do scenariusza transakcji wiązanej: sprzedaży razem z TL 19,6% udziałów KGHM w Polkomtelu. (s. 4)

Będzie onet.pl i wp.pl, a za nimi inne portale

Do końca października TP S.A. ma podpisać umowę kupna udziałów w Wirtualnej Polsce. Kończy się więc pierwszy etap kształtowania rynku portralowego w Polsce. Obecnie nie ma na nim jednak widoków na dalsze silne ruchy konsolidacyjne. (s. 8)

RZECZPOSPOLITA

Kłopotliwa płynność finansowa Elektrimu

W końcu pierwszego półrocza Elektrim miał ok. 520 mln EUR krótkoterminowych zobowiązań w postaci kredytów bankowych, papierów komercyjnych i obligacji. Płynność finansowa holdingu zależy od zamiany zadłużenia krótkoterminowego. (s. B4)

GAZETA WYBORCZA

Polska tuż za Libią

W rankingu rządowych witryn, w którym oceniano dostęp do informacji o działalniach rządu i komunikację z nim, polska strona internetowa rządu została oceniona słabo. Najlepiej wypadła witryna rządu amerykańskiego. (s. 21)