Wtorkowy Przegląd Prasy

Kupując 12,5% pakiet udziałów Telekomunikacji Polskiej FT zapłaci 20,9 zł za akcję, a nie 20 zł, jak pierwotnie zakładano. W zamian MSP zrezygnuje z domagania się 448 mln zł dywidendy z zysku za rok 2000.

PARKIET

Wyższa cena zamiast dywidendy

3,66 mld zł zamiast 3,5 mld zł zapłaci konsorcjum FT i Kulczyk Holding za 12,5% akcji Telekomunikacji Polskiej. W zamian, MSP nie będzie domagało się dywidendy z zysku za rok ubiegły. Ministerstwo skarbu domagało się 448 mln zł dywidendy z zysku za rok 2000. 12 października odbędzie się NWZA Telekomunikacji Polskiej, które zadecyduje o podziale zysków za ubiegły rok. (s. 1)

Netia: kłopoty z biznesplanem

Netia przygotowuje obecnie biznesplan, na mocy którego główni udziałowcy podejmą decyzję o dalszym finansowaniu. Analitycy wskazują, że przy obecnych uwarunkowaniach rynkowych operatorowi trudno będzie stworzyć zachęcający plan rozwoju. Przeważa też jednak opinia, że Telia nie dopuści do likwidacji Netii. (s. 2)

Czy STGroup przetrwa?

Wypowiadanie umów kredytowych przez kolejne banki i ocena bieżącej sytuacji spółki wymusiły na STGroup utworzenie rezerw na 40 mln zł. Utworzenie rezerw zalecał już biegły rewident badający sprawozdanie z II półrocza 2000. Część banków, które wypowiedziały umowy kredytowe podtrzymuje chęć przystąpienia do rozmów o restrukturyzacji i naprawie spółki. (s. 4)

PRAWO I GOSPODARKA

Kaucje za komórki

Niemal wszyscy nowi klienci operatorów komórkowych wolą poddać się weryfikacji zdolności płatniczej, niż płacić kaucje. Jedynie PTK Centertel odnotował 20% – 30% spadek sprzedaży, jednak bezpośrednio przed 3.10, kiedy wprowadzono kaucje, operator miał dwu-trzykrotny wzrost sprzedaży. (s. 1, 4)

Sur5.net płaci

DM BSK poinformował, że Sur5.net przekazał na rachunek Banku Śląskiego brakującą część środków należących do jego klientów. Środki dotyczą rachunków przeniesionych decyzją KPWiG z Sur5.net do DM BSK. (s. 11)

PULS BIZNESU

TP S.A. zawarła umowę z TIC

TP SA podpisała umowę z Telia International Carrier, dzięki czemu zwiększy przepustowość łączy wychodzących za granicę. (s. 9)

RZECZPOSPOLITA

Finalndia: zakupy przez telefon

Nokia we współpracy z bankiem Nordea i Visa International rozpoczęła pilotażowy program elektronicznych płatności przez telefon. Pierwsi klienci otrzymali łącznie 150 specjalnie zaprojektowanych telefonów komórkowych. (s. B 6)