Wtorkowy Przegląd Prasy

Ministerstwo Łączności chce nowelizacji prawa telekomunikacyjnego o zapis, według którego operatorem międzynarodowych sieci telekomunikacyjnych przebiegających przez Polskę mogłyby być wyłącznie spółki w 100% polskie.

PRAWO I GOSPODARKA

Księgowość podstawą

Wprawdzie mniej niż połowa małych i średnich polskich firm posiada komputery PC, to jednak prawie 1 z nich korzysta z oprogramowania finansowo-księgowego. Są to najpopularniejsze aplikacje wspomagające zarządzanie w Polsce. Niskie możliwości inwestycyjne sektora MSP sprzyjają daleko idącemu outsourcingowi usług informatycznych (w tym usługom ASP), ogranicza go natomiast zapóźnienie technologiczne małych firm. (s.5)

200 mln zł na StalNecie

Tyle wyniesie do końca roku wartość sprzedaży na platformie internetowej szwedzkiego IFS (60%) i Stalproduktu (40%). 80% sprzedaży i 150 mln zł przychodu stanowią produkty Huty im. T.Sendzimira; 20% sprzedaży i 50 mln zł przychodu natomiast produkcja Stalproduktu. (s.5)

GAZETA WYBORCZA

Pilny inaczej

Ministerstwo Łączności domaga się od sejmu nowelizacji prawa telekomunikacyjnego. W związku z aferą z gazociągiem jamalskim pojawiła się propozycja wprowadzenia od 2002 r. zezwoleń na eksploatację międzynarodowych sieci telekomunikacyjnych i wymóg, aby operatorem takich sieci były firmy w 100% polskie. Sejmowa komisja nie kryje niechęci do projektu nowelizacji, uważając, że wszystkie niezbędne zapisy zawiera Prawo telekomunikacyjne. (s.19)

RZECZPOSPOLITA

Będzie wyrywkowa kontrola

Inspektorzy Ministerstwa Finansów kończą kontrolę 24 firm informatycznych pod kątem prawidłowości w regulowaniu przez nie zobowiązań względem skarbu państwa. Inspektorzy między innymi badają, czy nie uszczupla się należności z tytułu podatku VAT poprzez klasyfikowanie sprzedaży oprogramowania jako udzielenie licencji na nie (nie objęte VAT-em). Szacuje się, że straty budżetowe z tego tytułu sięgają 500 mln zł rocznie. Jeżeli kontrola spełni oczekiwania Ministerstwa Finansów i fiskusa, to można się spodziewać, że zostaną jej poddane także inne firmy informatyczne. (s.B2)

PULS BIZNESU

Voyager.com rozpoczyna sprzedaż elektroniczną

30 czerwca serwis we współpracy z jednym z dużych portali horyzontalnych rozpocznie sprzedaż biletów autokarowych. Umowy zostaną zawarte z ok. 20 przewoźnikami. Klienci będą mogli płacić za bilety kartami kredytowymi. Wdrożenie sytemu transakcyjnego kosztowało 1,5 mln zł. Tyle samo pochłonie przygotowanie platformy handlowej dla małych i średnich firm, która zostanie uruchomiona przez Voyagera jesienią br. (s.15)

E-biznes wytypował najlepsze lokalizacje

Healy&Baker przeprowadził ankietę pośród menadżerów związanych z e-biznesem na temat najlepszych miejsc w Europie do ulokowania firmy internetowej. Bezapelacyjnie zwyciężył Londyn. Za kluczowe do wyboru miejsca uznano możliwość podłączenia budynku do szeroko pasmowej sieci teleinformatycznej i dostęp do fachowej kadry. Warszawa uplasowała się w rankingu na przedostatnim 25 miejscu. Stosunkowo najlepiej wypadła w kategorii ceny wynajmu pomieszczeń biurowych i korzystnych warunków zatrudnienia pracowników. (s.22)

PARKIET

We czwartek rada nadzorcza Elektrimu

Porządek obrad nie jest znany, ale istnieje możliwość, że rada zajmie się wyborem prezesa zarządu holdingu lub rozpatrzyć oferty inwestycyjne Vivendi Universal i Deutsche Telekom. (s.2)