Wtorkowy Przegląd Prasy

Sfinansowanie kolejnych rat licencyjnych za UMTS umożliwi Polkomtelowi pożyczka uchwalona przez akcjonariuszy.

PRAWO I GOSPODARKA

Pożyczka od akcjonariuszy

Akcjonariusze Polkomtela zadecydowali wczoraj na NWZA o udzieleniu spółce pożyczki w wysokości 500 mln zł na opłaty za licencję UMTS. Poszczególni pożyczkodawcy wniosą do kwoty pożyczki wkład proporcjonalny do wielkości swoich udziałów. (s. 2)

Szerokim pasmem do Sieci

We Wrocławiu rozpoczęła działalność infostrada firmy Pro Futuro. Oferta szybkiego przesyłu danych skierowana jest przede wszystkim do małych i średnich firm. Do końca roku Pro Futuro zamierza zainwestować w budowę szerokopasmowego systemu łączności bezprzewodowej we Wrocławiu jeszcze 10 mln zł. (s. 8)

Kontakt Wirtualnej Polski czyta listy

Portal udostępnił oprogramowanie typu messanger, umożliwiające m.in. obsługę poczty, wysyłanie SMS-ów, chat. Kontakt potrafi również czytać odbierane wiadomości. (s. 8)

PARKIET

ComArch liczy na zysk

Prezes spółki, Janusz Filipiak, zapowiada uzyskanie w br. dodatniego wyniku finansowego. nie planuje w najbliższym czasie nowej emisji akcji ani obligacji. Według Janusza Filipiaka, portal Interia, w którym ComArch posiada większościowe udziały ma obecnie zapewnione środki na dwa lata działalności. (s. 3)

Budowa pl.excite.com wstrzymana

Excite@Home zdecydował się na likwidację kilku europejskich oddziałów i projektów witryn, w tym także polskojęzycznej. Firma tłumaczy swoje działania wolniejszym od spodziewanego wzrostem rynku reklamy on-line. Excite@Home skupi się na kontynuowaniu projektów jedynie w Wielkiej Brytanii i we Włoszech, gdzie jednak współpracuje z British Telecommunications i Tiscali. (s. 14)

PULS BIZNESU

Fundusze stają się jedyną szansą dla IT

Entuzjazm wielu angażujących się kapitałowo w branżę IT inwestorów prywatnych i firm coraz częściej szybko się kończy. Nierzadko okazuje się, że wiele spółek inwestycyjnych także potrzebuje dofinansowania od tradycyjnych instytucji finansowych. Duże banki i venture capitals zniechęca natomiast panująca bessa. (s. 2, 9)