Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Wtorkowy Przegląd Prasy

Chemiskór poinformował o odkupieniu od agencji reklamy internetowej OMD Poland największej wierzytelności The Mothership Poland - Internet Holding, właściciela portalu Ahoj.

PRAWO I GOSPODARKA

Inwestycje w rozwój sieci

Operator sieci Era Gsm podpisał dwa kontrakty na dostawę technologii i sprzętu o łącznej wartości kilkudziesięciu mln EUR. Umowa z firmą Ericsson, którą Era wybrała na dostawcę technologii GPRS, przewiduje dostawę elementów core SGSN i CGSN oraz integrację i uruchomienie usługi GPRS z częścią radiową na terenie całej Polski. Realizacja kontraktu ma nastąpić do końca br. (s. 2)

Kolejny gwóźdź do trumny Napstera

Producenci muzycznych płyt uważają, że gwałtowny wzrost popularności darmowych serwerów internetowych odbił się dotkliwie na ich kondycji. Według stowarzyszenia Recording Industry Association of America w ubiegłym roku odnotowano spadek sprzedaży kompaktów o 39%. Dane te są kolejnym argumentem w walce przemysłu fonograficznego z serwisem internetowym Napster. (s. 5)

Pracuj z perspektywami

E-Katalyst, inkubator internetowy, na podstawie umowy z Communication Partners objął 25% udziałów w wortalu poświęconym rynkowi pracy pracuj.pl. Wysokość zainwestowanego kapitału nie została ujawniona, ale jest to prawdopodobnie kwota rzędu kilkuset tysięcy USD. Większościowym udziałowcem warszawskiego inkubatora jest Jupiter NFI, który w pierwszym etapie inwestycji wyasygnował na ten cel 6 mln zł. Resztę kapitału akcyjnego objęli założyciele e-Katalyst. Udziałowcami Communication Partners, poza e-Katalyst, są polscy założyciele i brytyjska spółka On Course Publication, która prowadzi analogiczny wortal w Wielkiej Brytanii. (s. 5)

PULS BIZNESU

Computerland ma asa w Internecie

W tym roku cztery działające już spółki internetowe Computerlandu przyniosą straty rzędu 37,6 - 40,3 mln zł. Mimo to firma wyda 12,5 mln zł na inwestycje w outsourcing, ASP, hosting i integrację e-biznesową. W 2002 r. inwestycje te mają przynieść spółce 16-19 mln zysku. W 2001 r. Computerland zamierza wydać ok. 30 mln zł na inwestycje w istniejące już spółki internetowe oraz w tzw. budowanie kompetencji w kilku nowych obszarach. Prawdopodobnie do realizacji tych przedsięwzięć zostaną powołane oddzielne spółki. Organizacja projektów będzie kosztować w 2001 r. 12,5 mln zł. Na inne inwestycje Computerland wyda kolejne 17 mln zł. Centrum Handlu Internetowego, czyli spółka utworzona wspólnie z Agorą pochłonie 4,5 mln zł, Clinika utworzona z Polską Grupą Farmaceutyczną dostanie od CL 8 mln zł, e-Card i Stalportal otrzymają odpowiednio 2,4 oraz 1,95 mln zł. W 2001 r. firmy te mają przynosić straty, zyski spodziewane są dopiero w 2003-2004 r. (s. 3)

Telefonica Moviles zaskoczyła analityków

Największy operator telefonii komórkowej w Hiszpanii, zanotował w 2000 r. 20% wzrost zysku. Wynik netto operatora wyniósł 591 mln EUR. Spółka wykorzystała zwiększającą się popularność telefonów komórkowych w kraju oraz w Ameryce Łacińskiej. W ciągu roku odsetek Hiszpanów korzystających z komórek zwiększył się z 38% do 62%. Telefonica Moviles zdobyła ponad 50% tego rynku. (s. 10)

PARKIET

Chemiskór kupił dług Ahoj

Chemiskór poinformował o odkupieniu od agencji reklamy internetowej OMD Poland największej wierzytelności The Mothership Poland - Internet Holding, właściciela portalu Ahoj. Dług w wysokości ponad 2,04 mln zł giełdowa spółka przejęła za 100% jego wartości. Jak się wydaje jest ona najpoważniejszym i najbardziej prawdopodobnym kandydatem na nowego właściciela portalu. Chemiskór chce stworzyć drugą co do wielkości w Polsce medialną grupę. (s. 12)

Microsoft się odwołuje

W ciągu dwudniowych przesłuchań 7 sędziów apelacyjnych ponownie rozpatrzy orzeczenie sędziego Thomasa Penfielda Jacksona. Według niego Microsoft łamał zasady konkurencji. Zdaniem prawników wyrok sędziego może zostać zakwestionowany. Spodziewają się oni, że sąd apelacyjny mimo, że podtrzyma tezę o nieuczciwym wykorzystaniu pozycji rynkowej przez Microsoft, będzie chciał doprowadzić do złagodzenia ostatecznego wyroku. (s. 12)