Wszystkiego najlepszego dla Gazety Wyborczej online!

15 lat temu krakowska redakcja "Gazety Wyborczej" wkroczyła do internetu.

W 1993 r. pierwsze elektroniczne wydanie "Gazety w Krakowie" zostało udostępnione przez jej redaktorów wszystkim czytelnikom posiadającym dostęp do internetu oraz własne skrzynki mailowe. Pomysłodawcami tej - przez wielu uważanej za ryzykowną - inicjatywy byli m. in. Stanisław Marcin Stanuch oraz Andrzej Górbiel.

Rozsyłane mailem strony (z serwerów Uczelnianego Centrum Informacyjnego AGH) adresowane były wówczas przede wszystkim do polskich naukowców przebywających w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej.

Wszystkiego najlepszego dla Gazety Wyborczej online!

Już w 1994 roku elektroniczne wydanie "Gazety Wyborczej" dostępne było przez strony: www (przeglądarka mosaic) oraz gopher. Wkrótce umożliwiono czytelnikom elektroniczną prenumeratę, a także poprawiano layout.

Przez pierwsze lata obowiązkowo każdy tekst zawierał objaśnienia co to jest ten internet i te www. World Wide Web jest obecnie najważniejszą usługą informacyjną internetu. Do przeglądania informacji w WWW służy program o nazwie mosaic (lub xmosaic). Zapewnia on przyjemny interfejs graficzny. Tekstowy dostęp możliwy jest poprzez program lynx. Oba programy przewidują podanie adresu przy uruchamianiu - w linii wywołania, w trakcie działania - w odpowiednim okienku lub też wędrówkę poprzez kolejne strony np. zaczynając od głównej polskiej strony (Poland Home Page) i dochodząc do serwisu informacyjnego Cyfronetu. Adresy używane w WWW odbiegają nieco od tradycyjnie używanych w internecie. Zawierają bowiem dodatkowe informacje (obok adresu maszyny: nazwę dokumentu, katalog i sposób dostępu) - tłumaczył czytelnikom Andrzej Górbiel.

I maszyna ruszyła, a Gazeta w sieci rozwijała się wraz z polskim internetem by osiągnąć znany nam dzisiaj kształt i formę.

Wszystkiego najlepszego z okazji tej 15-latki na dziennikarzy Gazety Wyborczej!