Wszędzie szeroko, ale z domu najszerzej

Według badania przeprowadzonego przez Grunwald Associates, ponad trzy czwarte amerykańskich uczniów mających w domu dostęp szerokopasmowy uważa, że w szkole musi "zwalniać", ponieważ pasmo szkolne jest mniejsze. Całkowicie odmiennego zdania jest ministerstwo edukacji. Uczniowie i rodzice chcą też wydłużenia czasu, w którym mogą w szkole korzystać z dostępu do Internetu.

Według badania przeprowadzonego przez Grunwald Associates, 76% uczniów amerykańskich szkół posiadających w domu dostęp szerokopasmowy do Internetu, uważa, że łącze szkolne jest wolniejsze od domowego. Odmiennego zdania jest tylko 7% uczniów z tej grupy, a 17% nie odczuwa różnicy w korzystaniu z Internetu w domu i szkole. Z kolei wśród dzieci posiadających w domu dostęp wdzwaniany, 38% uważa, że w szkole Internet działa szybciej. Odmiennego zdania jest 35%, a 27% nie widzi różnicy.

Z badań Grunwald Associates wynika także, że zarówno rodzice jak i uczniowie są niezadowoleni z ilości czasu, jaki można w szkole spędzić on-line. Spośród uczniów posiadających dostęp szerokopasmowy w domu, 49% stwierdziło, że zbyt mało korzysta z Internetu w szkole, co potwierdziło 34% ich rodziców. Wyraźnie widać, że wzrosło zapotrzebowanie na korzystanie z dostępu do Sieci w szkole, bowiem w analogicznym badaniu przeprowadzonym w roku 2000 niezadowolonych ze zbyt małej dostępności do Internetu w szkole było odpowiednio 27% uczniów w przedziale 9 - 17 lat i 17% ich rodziców.

Tymi wynikami powinno być zaskoczone amerykańskie ministerstwo edukacji. Z danych amerykańskiego Departamentu Edukacji wynika bowiem, że 94% szkół publicznych z dostępem do Internetu posiada łącze szerokopasmowe (dane na koniec 2002 roku). Ponadto, 23% szkół publicznych posiada dostęp do Internetu realizowany bezprzewodowo, z czego 88% posiada szerokie pasmo. Dane te potwierdza także niedawne badanie In-Stat/MDR, które wykazało, że dostęp szerokopasmowy posiada 90% szkół podstawowych i gimnazjów oraz 95% szkół ponadpodstawowych.