Wstać, sąd na łączu

Gubernator stanu Michigan rozważa możliwością wprowadzenia w stanowych sądach rozpraw on-line.

Rozprawy nie wymagałyby obecności stron. Dyskusja możliwa będzie metodą telekonferencji, dokumenty przesyłane będą pocztą elektroniczną, prezentacja dowodów odbywać się będzie dzięki transmisji obrazu poprzez Sieć. W rozprawach internetowych będą więc mogli brać udział np.prawnicy przebywający poza terytorium stanu, a nawet nie prowadzący w stanie Michigan praktyki.

Ten sposób orzecznictwa dotyczyć będzie spraw o kwoty powyżej 25 tys. USD. Dzięki temu opłaty sądowe będą wyższe i pokryją koszty transmisji danych. Dla klientów sądów rozprawy on-line i tak będą tańsze niż „tradycyjne”, głównie ze względu na oszczędność czasu.

Władze stanowe liczą też na zainteresowanie firm sektora zaawansowanych technologii, które z reguły należą do grona zamożniejszych "klientów" systemu sądowego. Według przeprowadzonego wśród firm branży IT rozpoznania, możliwość załatwiania spraw w sądzie poprzez Internet, byłaby poważnym argumentem przy wyborze lokalizacji siedziby. Pierwsze rozprawy mają szansę odbyć się jeszcze w bieżącym roku.