Współpraca TPG i Koma

The Polished Group (TPG) będzie we współpracy z Koma oferować rozwiązania do zarządzania zasobami ludzkimi firmy.

W skład oferowanego „intranetowego Serwera Kadrowo-Płacowego” wchodzi oprogramowanie Koma-HR oraz Intranet Server – zestaw aplikacji TPG służący wymianie informacji pomiędzy pracownikami a działem kadrowo płacowym firmy. W skład Intranet Servera może wchodzić każda aplikacja TPG. Dostęp do nich jest możliwy z dowolnego komputera przy użyciu przeglądarki internetowej. Koma to spółka wchodząca w skład grupy Prokom Internet, natomiast TPG – Prokom Software.

Wczoraj Prokom poinformował ponadto o zmianie aneksu do umowy z byłymi udziałowcami TPG, obecnie będącymi w zarządzie tej spółki. Zamiast opcji zakupu ponad 377 tys. akcji Prokomu po cenie równej wartości nominalnej – 1 zł, ważnej w zależności od dodatkowych ustaleń przez 5 lat, jedna z osób uprawnionych otrzymała prawo do 10% udziału w zyskach TPG w latach 2002 – 2003.