Wspólny system

TDC Internet Polska zakupiła za 480 tys. USD licencje na oprogramowania Oracle, które wdroży Ementor Danmark. Zestaw obejmuje m.in. technologię dla portalu, moduły ERP i CRM.

TDC Internet Polska, która jest częścią grupy telekomunikacyjnej TDC A/S (dawniej Tele Danmark Communication) zakupiła zestaw oprogramowania Oracle. Łączna wartość licencji wynosi 480 tys. USD.

W skład TDC Internet Polska weszło w 2001 roku 6 niezależnych dostawców usług ISP (Internet Service Provider). Powstała w br. firma postanowiło zainstalować nowy zestaw oprogramowania, zastępując systemy użytkowane w poszczególnych firmach przed fuzją. W przetargu, wybrano oprogramowanie Oracle.

W zakupionym pakiecie znajduje się technologia informatyczna (bazy danych, serwer aplikacyjny), która stanie się platformą dla prowadzenia firmowego portalu internetowego, oprogramowanie

dla wspomagania działów sprzedaży i marketingu, usług oraz call center, aplikacje ERP wchodzące w skład zintegrowanego zestawu Oracle E-Business Suite: Oracle Finanse, Oracle Zamówienia i Oracle HRMS, narzędzia analityczne do wspomagania decyzji kierownictwa.

Oprogramowanie zostanie w trakcie wdrożenia zintegrowane z systemem bilingowym, instalowanym niezależnie w TDC Internet Polska. Całość rozwiązania dostarczy firma Ementor Danmark A/S - duński partner Korporacji Oracle. We wdrożeniu pomagać będą konsultanci - szczególnie w części ERP oraz CRM.