Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Wspólny system

TDC Internet Polska zakupiła za 480 tys. USD licencje na oprogramowania Oracle, które wdroży Ementor Danmark. Zestaw obejmuje m.in. technologię dla portalu, moduły ERP i CRM.

TDC Internet Polska, która jest częścią grupy telekomunikacyjnej TDC A/S (dawniej Tele Danmark Communication) zakupiła zestaw oprogramowania Oracle. Łączna wartość licencji wynosi 480 tys. USD.

W skład TDC Internet Polska weszło w 2001 roku 6 niezależnych dostawców usług ISP (Internet Service Provider). Powstała w br. firma postanowiło zainstalować nowy zestaw oprogramowania, zastępując systemy użytkowane w poszczególnych firmach przed fuzją. W przetargu, wybrano oprogramowanie Oracle.

W zakupionym pakiecie znajduje się technologia informatyczna (bazy danych, serwer aplikacyjny), która stanie się platformą dla prowadzenia firmowego portalu internetowego, oprogramowanie CRM dla wspomagania działów sprzedaży i marketingu, usług oraz call center, aplikacje ERP wchodzące w skład zintegrowanego zestawu Oracle E-Business Suite: Oracle Finanse, Oracle Zamówienia i Oracle HRMS, narzędzia analityczne do wspomagania decyzji kierownictwa.

Oprogramowanie zostanie w trakcie wdrożenia zintegrowane z systemem bilingowym, instalowanym niezależnie w TDC Internet Polska. Całość rozwiązania dostarczy firma Ementor Danmark A/S - duński partner Korporacji Oracle. We wdrożeniu pomagać będą konsultanci Oracle Polska - szczególnie w części ERP oraz CRM.