Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Wspólny R&D

TP SA podpisała porozumienie „o współpracy badawczej” z FT w zakresie unowocześniania sieci i usług.

Współpracą w ramach umowy ze strony francuskiej będzie się zajmować organizacja naukowo-badawcza France Telecom Badania i Rozwój, a z polskiej - Centrum Badawczo-Rozwojowe TP SA. Telekomunikacja Polska będzie mogła wykorzystywać rozwiązania działu R&D FT dla wzmocnienia rozwoju swoich sieci i usług, a ponadto - jak podaje komunikat - będzie „w wybranych dziedzinach pełnić rolę wiodącą dla całej Grupy FT”.

Prace badawczo-rozwojowe będą prowadzone w zakresie systemów komutacyjnych, dostępowych i transmisyjnych, utworzenia i wdrożenia w CBR Centrum Integracji Systemów, rozwoju sieci IP i ATM, rozwoju narzędzi planowania i optymalizacji architektury sieci i gospodarki ruchowej, rozwoju technologii i usług związanych z dostępem szerokopasmowym xDSL.