Wspólny R&D

TP SA podpisała porozumienie „o współpracy badawczej” z FT w zakresie unowocześniania sieci i usług.

Współpracą w ramach umowy ze strony francuskiej będzie się zajmować organizacja naukowo-badawcza France Telecom Badania i Rozwój, a z polskiej - Centrum Badawczo-Rozwojowe TP SA. Telekomunikacja Polska będzie mogła wykorzystywać rozwiązania działu R&D FT dla wzmocnienia rozwoju swoich sieci i usług, a ponadto - jak podaje komunikat - będzie „w wybranych dziedzinach pełnić rolę wiodącą dla całej Grupy FT”.

Prace badawczo-rozwojowe będą prowadzone w zakresie systemów komutacyjnych, dostępowych i transmisyjnych, utworzenia i wdrożenia w CBR Centrum Integracji Systemów, rozwoju sieci IP i ATM, rozwoju narzędzi planowania i optymalizacji architektury sieci i gospodarki ruchowej, rozwoju technologii i usług związanych z dostępem szerokopasmowym xDSL.