Wspólne usługi dla Sieci Novell i Atos Origin

Firmy poinformowały o rozpoczęciu współpracy w dostarczaniu międzynarodowym koncernom globalnych rozwiązań katalogowych.

Novell, dzięki porozumieniu z

, zaoferuje klientom produkty powstałe w ramach strategii jednej Sieci. Obie firmy będą współdziałać przy wprowadzaniu oprogramowania usług dla Sieci, np. NDS(r) eDirectory(tm) i DirXML(tm), na rynek systemów ERP. Przygotowana przez Atos Origin integracja technologii katalogowej eDirectory z usługami zarządzania infrastrukturą przedsiębiorstwa EIM (Enterprise Infrastructure Management) służyć ma optymalizacji planowania zasobów i zarządzania e-biznesem oraz ułatwia integrowanie łańcucha tworzenia wartości. Atos Origin będzie oferować usługi systemu NDS eDirectory za pośrednictwem swoich centrów operacyjnych w Europie, USA i na Dalekim Wschodzie.

W związku z porozumieniem firmy planują szkolenia dla partnerów na terenie Europy. Doradcy Atos Origin wezmą ponadto udział w szkoleniach z zakresu wdrażania novellowskiego oprogramowania usług dla Sieci. Obie firmy planują także wspólne akcje promocyjne, skierowane do swoich grup klientów.

Firmy podpisały także umowę dotyczącą wspólnego dostosowania oferty do potrzeb globalnych klientów instytucjonalnych. Przykładem jest pilotażowy projekt integracji systemów ERP, zrealizowany w największym holenderskim banku. W ramach porozumień Novell będzie udostępniał pomoc techniczną na rzecz Atos Origin za pośrednictwem swojego centrum obsługi klientów. Firma ma wspierać przedsiębiorstwa, korzystające z systemu eDirectory poprzez doradztwo, projektowanie, wdrażanie i zarządzanie.