Wspólna sprawa?

Przedstawiciele europejskich władz antytrustowych odwiedzili siedziby ośmiu operatorów telefonii komórkowej podejrzewanych o kartelową zmowę.

Inspekcji Komisji Europejskiej można było spodziewać się już od kwietnia br. Wtedy to swoimi wątpliwościami co do uczciwości konkurencji zachodnich operatorów telefonii komórkowej podzielił się z dziennikarzami Mario Monti, odpowiedzialny w UE za nadzór warunków wolnego rynku. Jego zdaniem utrzymujący się wysoki poziom taryf pomiędzy sieciami w porównaniu z wielkością opłat za połączenia wewnątrz sieci świadczyć może o istnieniu porozumienia pomiędzy operatorami.

Urzędnicy odwiedzili biura m.in. Vodafone, Deutsche Telecom oraz BT Cellnet. W przypadku udowodnienia zmowy kartelowej spółkom grozi grzywna w wysokości do 10% całkowitej wartości ich sprzedaży.