Wsparcie z UE dla polskiego e-commerce

140 mln zł - tyle Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości chce przeznaczyć na internetowe inwestycje przedsiębiorców (czyli również na zakładanie sklepu internetowego). Konkurs będzie mieć charakter otwarty, czyli pod uwagę będzie brana kolejność napływających zgłoszeń.

Wsparcie z UE dla polskiego e-commerce
Wnioski o dotacje będą przyjmowane przez Agencję od 15 września, a pieniądze trafią wyłącznie do nowych firm (działających nie dłużej niż rok), które świadczą e-usługi.

PARP rozpocznie przyjmowanie wniosków w dwóch konkursach. Chodzi tu o granty z Działania 8.1 i 8.2 w programie Innowacyjna Gospodarka.

Środki w ramach Działania 8.1 (ponad 65 mln zł) będą kierowane do przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swoją działalność w internecie.

Natomiast Działanie 8.2 (ponad 75 mln zł) to pieniądze na projekty, które mają ułatwić współpracę między firmami za pomocą internetu, czyli np. zakup oprogramowania, które pozwoli firmie produkcyjnej zdalnie składać zlecenia u dostawców lub przyjmować zlecenia od hurtowników.

W obu działaniach jest łącznie do rozdzielnia do 2013 roku ponad 2,7 mld zł.

Przedsiębiorcy wnioski o wsparcie będą mogli składać w regionalnych instytucjach finansujących, choć możliwe, że wnioski będzie można również składać za pośrednictwem internetu.

Źródło: Gazetaprawna.pl