Wreszcie w pierwszej dziesiątce

Portal Agory - Gazeta.pl - według kwietniowych badań TNS OBOP wszedł wreszcie do pierwszej dziesiątki najważniejszych rankingów popularności. Wirtualna uparcie ściga Onet.

Gazeta.pl przez 3 miesiące od powstania nie mogła się przebić przez bardziej zasiedziałe na rynku portale i nie mieściła się pierwszej dziesiątce żadnego z ważniejszych rankingów. Według badań TNS OBOP tak było jeszcze w marcu. Upatrywano w tym fiaska nagłośnionego w zeszłym roku przedsięwzięcia, w które Agora chce w tym roku zainwestować ok. 20 mln zł (według analityków koszt uruchomienia portalu horyzontalnego to ok. 4-5 mln zł). Koszty operacyjne pochłoną w 2001 45 mln zł. W ciągu ostatniego miesiąca Agora przeprowadziła intensywną kampanię promocyjną Gazety.pl w prasie i telewizji, która najwyraźniej zaczyna przynosić efekt.

Podobnie dzięki kampanii reklamowej, marka Wirtualnej Polski zaczyna się w rankingach popularność wysuwać powoli przed Onet. Spontaniczną znajomość Onetu zadeklarowało w kwietniu 45,9% respondentów badania TNS OBOP, natomiast 45,3% znało WP (w marcu liczby te wyglądały odpowiednio: 49,7% i 45,1%). W rankingu znajomości wspomaganej utrzymuje się przewaga WP. Znajomość wspomaganą portalu deklaruje 82,4% badanych, podczas gdy Onet zna 79,5% z nich. W pozostałych rankingach wciąż przeważa Onet, ale jego przewaga się kurczy. Korzystanie z niego "kiedykolwiek" deklaruje 68,8% badanych (w marcu 71,2%) a w ciągu "ostatniego miesiąca" 57,8% (w marcu 62,4%). W przypadku Wirtualnej Polski wskaźniki te wyniosły odpowiednio: 66,6% (59,1%) i 44,3% (41,3%).

Nieznacznie spadły w kwietniu wskaźniki liczby internautów. Posiadanie dostępu do Internetu zadeklarowało 22% badanych (w marcu 21,5%). 3% (w marcu 5%) osób nie posiadających dostępu, deklarowało zamierzenie uzyskania go w ciągu najbliższych 6 miesięcy.