Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Wprost na komórkę

Tygodnik rozpoczął współpracę z operatorem platformy usług mobilnych One-2One. Wprost nie planuje na razie sprzedaży tą drogą dostępu do zawartości swojego serwisu internetowego; we wrześniu pojawić się mają konkrety oferty SMS-owych usług gazety.

AWR Wprost, wydawca tygodnika Wprost podpisała ramową umowę o współpracy z One-2-One, która zakłada wdrożenie usług mobilnych dostarczania treści. Od bieżącego numeru tygodnika, czytelnicy mogą wziąć udział w ankiecie czytelniczej wysyłając SMS. We wrześniu br. spodziewane jest wprowadzenie kolejnych usług przy wykorzystaniu krótkich wiadomości tekstowych. Na razie jednak nie zapowiada się, by Wprost miał wprowadzić tą droga np. płatności za dostęp do zawartości swojego serwisu intertnetowego. „Oczywiście myślimy o sprzedaży treści, także drogą SMS-ową, z pewnością jednak nie było to głównym celem nawiązania współpracy z One-2-One; SMS jest kapitalnym wynalazkiem i przy pomocy tej usługi chcemy w pierwszym rzędzie podtrzymywać interaktywną więź z czytelnikami, budować wspólnotę. Na sprzedaż dostępu do treści zdecydujemy się natomiast, kiedy wprowadzi go także konkurencja” – powiedział Bartłomiej Leśniewski z Wprost.

W chwili obecnej jednym z rozważanych modeli oferowania usług mobilnych może być np. oferowana już przez One-2-One i wdrożona w przypadku Bankier.pl możliwość zamówienia SMS-em wersji serwisu internetowego bez reklam. W przypadku wrocławskiego serwisu finansowego z usługi skorzystało kilkuset użytkowników, co pozwoliło na uzyskanie pewnych dodatkowych przychodów. Według danych sieci AdNet, w której znajduje się serwis Wprost online, w bazie mailingowej serwisu jest obecnie 36 tys. adresów, a w ostatnim miesiącu 102 tys. użytkowników (statystyki dostarczone przez DART’a 5.0).