Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Wortal dostępny również dla niewidomych

Z serwisu internetowego poświęconego miastu Gdynia mogą korzystać również osoby niewidome i słabowidzące. Firma IVO Software przygotowała specjalną przeglądarkę, dzięki której osoby z problemami ze wzrokiem mogą zapoznawać się z treścią stron WWW.

Serwis Gdynia.pl jest pierwszym wortalem, który dostępny jest również dla niewidomych. Dzięki specjalnej przeglądarce, opracowanej przez firmę IVO Software, możliwe jest zaznajomienie się z treścią serwisu. Oprogramowanie można bezpłatnie pobrać ze strony Gdynia.pl.

Przeglądarka dostępna jest w dwóch wersjach: dla osób niewidomych i słabowidzących. Oprogramowanie rozpoznaje strukturę graficzną strony i przedstawia ją użytkownikowi. W ten sposób osoby z problemami ze wzrokiem mogą swobodnie poruszać się po witrynie.

Firma IVO Software jest autorem m.in. syntezatora mowy oraz oprogramowani dla telefonów komórkowych.