Wolimy reklamy tekstowe niż wideo

Zgodnie z badaniami iPerceptions, większość internautów jest bardziej skłonna klikać w reklamy tekstowe niż wideo. Te ostatnie najczęściej interesują osoby młody, poniżej 25. roku życia.

Według iPerceptions, tylko 11 procent internautów zadeklarowało gotowość do kliknięcia w reklamy wideo. W banery kliknęłoby 12 procent użytkowników, w reklamy graficzne wyświetlane nad tekstem - 20 procent. Najchętniej klikane są reklamy tekstowe, którymi potencjalne zainteresowanie wyraziło aż 25 procent internautów.

Co ciekawe, osoby zamożne klikają w reklamy rzadziej niż osoby o niższym statusie majątkowym. Aż 40 procent internautów podążających za reklamą zarabia mniej niż 50 tysięcy dolarów rocznie - w wypadku ludzi otrzymujących więcej niż 150 tysięcy USD ten odsetek wynosi już tylko 15 procent.

Chętniej klikamy też z reklamami na naszych zaufanych serwisach: aż 65 procent osób interesujących się ogłoszeniem to osoby powracające na witrynę przynajmniej raz w tygodniu. Zaledwie 15 procent klikających internautów to osoby odwiedzające stronę WWW po raz pierwszy, a 6 procent to użytkownicy wizytujący serwis sporadycznie.

Dodatkowe informacje: "Text Ads Get More Clicks Than Video Ads" (w języku angielskim)