Wojskowe częstotliwości dla sieci GSM

Dotychczasowe częstotliwości wojskowe w paśmie 958-960 MHz zostały przekazane przez Ministerstwo Obrony Narodowej do dyspozycji łączności cywilnej.

Częstotliwości te przekazane zostały w gestię prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty i zostaną udostępnione sieciom operatorów telefonii komórkowej GSM. Do tej pory pasmo 958-960 MHz wykorzystywane było przez wojsko na potrzeby lotniczych systemów nawigacyjnych.

Uwolnienie kolejnego zakresu częstotliwości jest elementem realizacji porozumienia z 24 lipca br. podpisanego przez ministra Jerzego Szmajdzińskiego i prezesa URTiP Witolda Grabosia. Jego celem są sukcesywne zmiany w planach zagospodarowania częstotliwości na terytorium Polski i przekazywanie określonych zakresów częstotliwości użytkownikom cywilnych. Zwolnienie częstotliwości 958-960 MHz nastąpiło wcześniej niż to zakładano w załączonym do porozumienia harmonogramie przekazywania częstotliwości.