Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Wojna a internauci w USA

Ponad trzy czwarte amerykańskich internautów korzysta z Sieci w związku z wojną w Iraku, wynika z raportu Pew Research Center. Raport pokazuje również, że rola Internetu jako głównego źródła informacji bardzo szybko się zwiększa.

Aż 77% dorosłych użytkowników Internetu w USA poszukuje w Sieci informacji związanych z konfliktem, wymienia poglądy na ten temat na forach dyskusyjnych i wysyła lub odbiera e-maile o treści związanej z wojną.

Jako źródło informacji o operacji militarnej w Iraku Internet wymieniło aż 56% użytkowników Sieci w USA. Jeden na siedmiu (ok. 14%) amerykańskich internautów deklaruje, że łączy się z Internetem wyłącznie w celu uzyskania najnowszych informacji o konflikcie.

Co ciekawe, zdecydowana większość respondentów deklaruje, że wciąż głównym źródłem informacji jest dla nich telewizja. Około 17% ankietowanych przyznało, że najważniejszym medium jest dla nich Internet. Jest to odsetek znacznie wyższy niż po pamiętnych atakach terrorystycznych z 11.09.2001. W przeprowadzonej wtedy ankiecie takiej odpowiedzi udzieliło zaledwie ok. 3% użytkowników Internetu w USA.