Wojna a internauci w USA

Ponad trzy czwarte amerykańskich internautów korzysta z Sieci w związku z wojną w Iraku, wynika z raportu Pew Research Center. Raport pokazuje również, że rola Internetu jako głównego źródła informacji bardzo szybko się zwiększa.

Aż 77% dorosłych użytkowników Internetu w USA poszukuje w Sieci informacji związanych z konfliktem, wymienia poglądy na ten temat na forach dyskusyjnych i wysyła lub odbiera e-maile o treści związanej z wojną.

Jako źródło informacji o operacji militarnej w Iraku Internet wymieniło aż 56% użytkowników Sieci w USA. Jeden na siedmiu (ok. 14%) amerykańskich internautów deklaruje, że łączy się z Internetem wyłącznie w celu uzyskania najnowszych informacji o konflikcie.

Co ciekawe, zdecydowana większość respondentów deklaruje, że wciąż głównym źródłem informacji jest dla nich telewizja. Około 17% ankietowanych przyznało, że najważniejszym medium jest dla nich Internet. Jest to odsetek znacznie wyższy niż po pamiętnych atakach terrorystycznych z 11.09.2001. W przeprowadzonej wtedy ankiecie takiej odpowiedzi udzieliło zaledwie ok. 3% użytkowników Internetu w USA.