Wojciech Katner wiceminister gospodarki

Urodził się w 1950 r. w Łodzi. Tytuł magistra prawa uzyskał w Uniwersytecie Łódzkim w 1971 r. Na następne 20 lat związał się z tą uczelnią, kolejno jako asystent, adiunkt, docent i profesor nadzwyczajny. Od 1998 r. był kierownikiem Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego. Jednocześnie od ukończenia studiów i aplikacji prowadził praktykę prawniczą.

Urodził się w 1950 r. w Łodzi. Tytuł magistra prawa uzyskał w Uniwersytecie Łódzkim w 1971 r. Na następne 20 lat związał się z tą uczelnią, kolejno jako asystent, adiunkt, docent i profesor nadzwyczajny. Od 1998 r. był kierownikiem Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego. Jednocześnie od ukończenia studiów i aplikacji prowadził praktykę prawniczą.

Wojciech Katner wiceminister gospodarki
W 1991 r. rozpoczął pracę w Najwyższej Izbie Kontroli, rok później objął stanowisko wiceprezesa tej instytucji. Nie zerwał związków z macierzystą uczelnią. Prowadził tam, i nadal prowadzi, zajęcia dydaktyczne ze studentami prawa.Od 1997 r. jest podsekretarzem stanu w randze wiceministra w Ministerstwie Gospodarki. Nie jest członkiem żadnej partii politycznych. Do jego obowiązków w ministerstwie należy m.in. koordynowanie współpracy Polski z OECD i nadzór nad legislacyjnymi pracami resortu.

Z tego tytułu brał udział w przygotowywaniu rządowego projektu ustawy o podpisie elektronicznym w ramach zespołu ds. gospodarki elektronicznej. Wypracowany przez Radę Ministrów projekt jest - zdaniem wielu specjalistów - zbyt restrykcyjny w zakresie certyfikacji i ogranicza wolność gospodarczą.

Wiesław Paluszyński, Polskie Towarzystwo Informatyczne: "Projekt rządowy zamiast gwarantować interesy odbiorców certyfikatów, upoważnia ministra spraw wewnętrznych do działania w ich interesie. Czyni ministra jedyną instancją w sprawach wpisu na listę, akredytacji i kontroli podmiotów, które chcą działać na tym rynku, w zasadzie bez możliwości odwołania się. Nie jest to zgodne z dyrektywą UE, z którą rzekomo w zgodzie jest projekt".