Witryny prawem chronione

"Naszym pracownikom przysługuje jedynie prawo do podpisu i autorstwa w określonej formie, np. metadefinicji na witrynie lub podpisu w kodzie źródłowym" - wyjaśnia Grzegorz Ludorowski z firmy Super Media.

"Naszym pracownikom przysługuje jedynie prawo do podpisu i autorstwa w określonej formie, np. metadefinicji na witrynie lub podpisu w kodzie źródłowym" - wyjaśnia Grzegorz Ludorowski z firmy Super Media.

Firmy projektanckie i ich klienci dostrzegają ten aspekt "nowej gospodarki" i starannie opracowują wiążące je umowy, ponieważ ich zdaniem istniejące regulacje nie są w pełni dopasowane do specyfiki Internetu.

Serwis w Sieci stanowi forum pozyskiwania nowych klientów lub punkt wyjścia do zdobywania rozwijającego się rynku e-usług. Z tych względów przedsiębiorcy decydują się na korzystanie z pomocy wyspecjalizowanych agencji, które zatrudniają projektantów i programistów. Powstanie witryny internetowej wiąże się bowiem ze stworzeniem odpowiedniego projektu graficznego, tekstów, oprogramowania i połączeniem tych elementów w działającą całość.

"Nasi klienci wyrażają zainteresowanie nabywaniem majątkowych praw autorskich do szaty graficznej serwisu, elementów programistycznych innych niż kod HTML, innych materiałów graficznych i tekstowych" - mówi Grzegorz Kuczyński z Internet Designers.

Elementy te mogą być uznane za utwory wtedy, gdy będą stanowiły tzw. przejaw działalności twórczej projektanta lub programisty. Oznacza to, że utworem będzie tylko taki baner lub animacja, w których powstanie autor zaangażował własną inwencję, by stworzyć coś oryginalnego, co zarazem nie stanowi jedynego, możliwego w danej sytuacji, rozwiązania. Utworem mogą być zarówno poszczególne elementy witryny, jak i ich układ, jeżeli tylko będzie on wystarczająco "twórczy".

Grzegorz Kuczyński jako dwa typowe przedmioty zleceń, wyróżnia: wykonanie aplikacji (serwisu) WWW oraz jego aktualizację. "Klient w typowej umowie zleca nam zaprojektowanie i wykonanie witryny lub całego systemu komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem przez Internet. Projekt zawiera takie elementy, jak szatę graficzną witryny, projekt funkcjonalny jej działania, oprogramowanie, moduły aktualizacji i zarządzania ewentualnie system e-commerce" - wyjaśnia Grzegorz Ludorowski z firmy Super Media.